Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elleve danske bønder får sprøyteforbud

Politikerne frykter for grunnvannskvaliteten

Elleve bønder i Århus har fått forbud mot bruk av plantevernmidler fordi politikerne frykter for drikkevannskvaliteten. Illstrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO.

Etter fem år med hissige diskusjoner mellom bønder og politikere i Århus bestemte flertallet i Århus byråd i går kveld at elleve bønder i kommunen ikke lenger kan bruke plantevernmidler på åkrene sine, melder TV2 Østjylland.

Vil ikke drive økologisk

Fortvilte bønder frykter nå for framtida.

– Jeg må selge gården min hvis jeg tvinges til å drive økologisk, fordi det vil gi meg et så stort underskudd at jeg ikke kan leve med det, sier gårdbruker Jens Anker Bøje til Tv-kanalen.

Han synes det er grovt og helt urimelig at politikerne tvinger ham til å slutte med virksomhet som er helt innenfor lovens grenser.

Frykter for drikkevannet

Kommunen begrunner forbudet med at plantevernmidlene ødelegger drikkevannet og at det er funnet rester av plantevernmidler i 33 brønner.

– Vi finner godkjente sprøytemidler over grenseverdiene i brønnene. Grunnvannsreservene er ikke naturlig beskyttet av jordlagene, derfor må bøndene slutte å bruke sprøytemiddel, sier Kristian Wurtz, som er rådmann for teknikk og miljø, til den danske tv-kanalen.

Godtar ikke frivillig kompensasjon

Bøndene som ikke lenger får sprøyte, er blitt tilbudt kompensasjon, men Jens Anker Bøje synes erstatningen er latterlig lav.

Annonse

Landbruk og Fødevarer, Danmarks svar på Bondelaget, vil på vegne av bøndene klage til miljø- og matdepartementet, fordi de mener det ikke finnes hjemmel for forbudet.

– Kommunens forbud får store personlige konsekvenser for de berørte og savner samtidig faglig belegg og juridisk hjemmel, sier formann for planteprodusentene i Landbruk og Fødevarer, Torben Hansen.

Mener bøndene har en god sak

Han forstår godt at de elleve bøndene ikke vil gå med på den foreslåtte kompensasjonsordningen.

– Forbudet har ikke faglig belegg, samtidig som det fullstendig river teppet vekk under bøndenes økonomi. Kompensasjonen er langt fra høy nok til å dekke bøndenes tap. Kommunen har ikke styr på det faglige. Reglene er veldig klare. Skal kommunen forby bønder å bruke plantevernmidler, så skal det bevises at dette er nødvendig for å beskytte drikkevannskilder. Det har Århus kommune ikke gjort. Det er bare funnet sprøytemiddelrester i én brønn og disse restene stammer fra midler som har vært forbudt i mange år, sier Hansen.

Professoren gir bøndene nesten rett

Fordi kommunene sier de har funnet rester i 33 brønner, mens bøndene hevder det bare er funnet rester i én brønn, har Professor Per Kudsk på Institutt for agroøkologi på Århus Universitet gått analysen i sømmene.

– Bøndene har nesten rett. Det ble funnet rester i to brønner. Bøndene har også rett i at funnene i stor grad sammer fra forbudte eller regulerte stoffer og at det derfor i stor grad dreier seg om fortidens synder, sier professoren til landbruksavisen. dk

Neste artikkel

NLR-rådgiver: På tide å skifte ut flatdysene