Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frifinner glyfosat for kreftkobling

USAs miljøagentur mener glyfosat ikke forårsaker kreft hos mennesker

Glyfosat frifinnes nok en gang for koblinger til kreft i mennesker.

Rett før jul slapp The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) sin vurdering av hvorvidt glyfosat kan forårsake kreft i mennesker. Konklusjonen av deres helse-risikovurdering er at glyfosat mest sannsynlig ikke er kreftfremkallende. EPA fant heller ingen annen risiko for menneskelig helse hvis produktet blir brukt i henhold til forskriften.

Annonse

EPA føyer seg da inn i EUs kjemikaliebyrå (ECHA), EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Verdens Helseorganisasjons (WHO) og FNs vurdering om at glyfosat ikke er kreftfremkallende. De eneste som nå fortsatt mener det kan finnes en kobling mellom kreft i mennesker og bruk av glyfosat er IARC, det franske kreftforskningsbyrået, som også ligger i under WHO.

Neste artikkel

NLR-rådgiver: På tide å skifte ut flatdysene