Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynets dyrevelferdsdom for 2017

Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Flest saker gjelder kjæledyr.

Sju svinehold ble avviklet i 2017. I forbindelse med et eget tilsynsprosjekt i Rogaland ble det avdekket dårlig dyrevelferd i flere svinehold i fylket. Illustrasjonsfoto: Norsk Landbruk.

Totalt 83 dyrehold ble avviklet i fjor, en økning fra 59 dyrehold i 2016. Dette viser årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017.

– Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken, sier Torunn Knævelsrud, som leder dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet i en pressemelding.

Økningen kan ifølge Knævelsrud skyldes at Mattilsynet avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at terskelen for avvikling er lavere enn før.

Rapporten viser også at Mattilsynet øker andelen uvarslede tilsyn, at virkemiddelbruken er blitt strengere, og at antallet bekymringsmeldinger om dyr som lider fortsetter å øke, heter det i pressemeldingen.

Flest saker med kjæledyr

Det er flest dyrehold med kjæledyr som ble tvangsavviklet i 2017. Antallet ble 36 kjæledyrhold i 2017, mot 33 i 2016. Ser man imidlertid på antallet dyr, er det storfe og småfe der antallet er størst.

Annonse

I fjor ble 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor, mot ett i 2016, heter det i pressemeldingen.

Forsøker å løse før det blir tvangsavvikling

Mattilsynet gjennomførte i fjor tilsyn med dyrevelferd i 8655 dyrehold totalt. I 0,4 prosent av disse dyreholdene ble det oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr.

I noen tilfeller er det akutte saker som fører til at dyreholdet må avvikles, skriver Mattilsynet. I andre tilfeller kan dyreeieren over tid ha unnlatt å gi dyra sine noe så grunnleggende nødvendig som nok fôr, tilgang til rent vann og ren liggeplass. Eller fjøset kan være i for dårlig forfatning som bosted for dyra

- Når en dyreeier ikke gjennomfører tiltak vi har pålagt ham eller henne, må vi trappe opp med strengere virkemidler. Hvis det ikke hjelper, må vi til slutt vedta tvangsavvikling av dyreholdet, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i pressemeldingen.

Her kan du lese hele rapporten fra Mattilsynet.

Neste artikkel

En sårt tiltrengt dyrevelferdsseier for grisen