Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Funn over grenseverdiene hadde naturlige årsaker.

Ingen av prøvene Mattilsynet gjorde av kjøtt viste funn av legemiddelrester. Foto: Helle Cecilie Berger

Mattilsynet tok 3 947 prøver av norske landdyr og animalske produkter i 2016. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensede stoffer i mengder som var over grenseverdiene.

– Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

De små mengdene steorider som ble funnet i seks storfeprøver, seks saueprøver og to svineprøver var innenfor normalen av det produksjonsdyr naturlig produserer. Det ble også funnet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra tre småfe og et storfe, og i leverprøver fra 10 reinsdyr og 25 elger. De høye nivåene skyldes at kadmium finnes i miljøet for dyr som går på beite og naturligvis for ville dyr.

Annonse

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Det ble i alt tatt 93 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort, samt fra honning. Ingen av prøvene viste overskridelser av grenseverdier.

Neste artikkel

Potetene gror i fåra