Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Angus i biffring skal beite Sørlandet

Agder Angus er på jakt etter medlemmer.

Gjengrodde beiter, gamle fjøs og kjipe grasressurser er ingen hindring. Biffringen Agder Angus vil gjøre det så enkelt og lønnsomt å drive med ammekuproduksjon at de håper mange vil kaste seg på.

Det var angus-avtalen til Prima Jæren som gjorde at Rune Undheim tente på ideen. Jærbuen har drevet gård på Finsland i Songdalen utenfor Kristiansand siden 1983, og i 2010 la han om til å kun drive med okseframfôring. I dag kjøper han kalver i alle slags farger og krysninger, men nå planlegger han å bli selve navet i en biffring med angus.

Les også: Svært god tilvekst basert på lokale råvarer

– Angus er en lett rase som passer godt til å beite på Agder. Når det nå er overskudd av sauekjøtt i Norge er angus en nøysom rase utnytter og liker variert beiteflora, og som kan åpne opp og pleie kulturlandskapet. Det er også forholdsvis små dyr som gir lite tråkkskader og den storferasen som beiter lengst til fjells, sier Undheim.

Melkekvoten ble solgt da kjøttfefjøset stod klart i 2010. Rune Undheim kjøper oksekalver av flere raser og krysninger og sender rundt 250 dyr i året til slakt.

Mer effektiv drift

For å senke terskelen langt ned vil Agder Angus utvikle billige fjøsløsninger, som gjerne kan ligge i tilknytning til beitet i stedet for på gårdstunet. Biffringen har også ambisjoner om å handle vinterfôr i stort for medlemmene. Da slipper bøndene i satellittene å bruke penger på grasutstyr og leiekjørere, samtidig som de kan bruke alle beiteressursene sine til beiter. Avlsplanlegginga er det rådgivere hos Prima Jæren som skal ta seg av.

Les også: Nesebrikke gir mer skånsom avvenning

– Vi ser for oss at satellittene kan ha fra 10 mordyr og oppover, og planen er å være i gang i løpet av våren, med levering av kalver til navet neste høst.

Annonse

Les også: Ønsker mentorordning for nye ammekubønder

Les også: Tine vil gi råd til ammekubonden

Stor interesse for Agder Angus

I første omgang er det snakk om å lage en biffring, men er interessen stor er det ingenting i veien for å kopiere piloten og lage flere. Agder Angus vil også samarbeide med Norsk Landbruksrådgiving Agder om å arrangere informasjonsmøter. De driver på med tilsvarende prosjekt som inkluderer andre raser enn bare angus.

Gården på Finsland i Songdalen blir navet i Agder Angus.

– Vi har hatt stand både på dyrskuene både i Seljord og i Lyngdal og opplever at interessen har vært stor. Vi har fått prosjektmidler fra Fylkesmannens landbruksavdeling og ansatt tidligere rektor ved landbruksskolen i Lyngdal, Leidulv Nesgård, som prosjektleder, forteller Rune Undheim.

Les også: Jønsberg-elever best på ammeku

Lesogså: Refling limousin var best av alle i 2016

Du får lese mer om Rune Undheim, biffringen Agder Angus og Kongsvingermodellen som er den modellen biffringen Agder Angus bygger på i Norsk Landbruk nummer 17, som kommer ut 26. oktober. Er du ikke abonnent? Abonnement kan du bestille her.

Neste artikkel

Norges helligste og heldigste ku?