Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elendige priser – bruker sauekjøtt til hundemat

Sauebonde fikk 5 øre per kilo kjøtt.

Forrige uke la en frustrert sauebonde ut avregningen fra Nortura på facebookgruppa Venner av Norsk Landbruk.

Gårdbrukeren hadde levert ti sauer og fått en kilospris som varierte fra fem øre til fem kroner per kilo for sauer som veide mellom 39 og 51 kilo.

Mange sauebønder uttrykte frustrasjon over de lave prisene og fortviler over at ikke godt kjøtt blir verdsatt høyere.

Rimelig hundemat

Også hos andre slakterier er prisen for sauekjøtt lav. Blant dem som har tatt konsekvensene av dette, er saueprodusent og Fatland-leverandør Lise Nicoline Hartviksen i Nittedal. Hun har 37 vinterfôra sauer og leverer ikke lenger sauer til slakt.

Lise Nicoline Hartviksen skulle helst sett at sauene hennes ble mat for mennesker, men har tatt konsekvensen av de lave prisene og bruker sauene som hundefôr. Foto: Privat.

– Lammene leverer jeg til slakt, og kjøper tilbake, før jeg selger dem til privatkunder for 130 kroner kiloen. Sauene får jeg så lite for, at jeg har valgt å slakte dem på gården, forteller Hartviksen.

I og med at man ikke kan selge sauer over atten måneder som menneskemat uten å ta ut ryggmargen og få slaktet godkjent av Mattilsynet, er det de tre hundene til Hartviksen som får glede av dyra.

– Hundemat kan koste opptil 59 kroner kiloen. Med så lave priser på sauekjøtt, sier det seg selv at det er en mer lønnsomt for meg å bruke sauekjøttet til hundemat enn å levere det til slakteriet, sier gårdbrukeren.

Hektisk på slakteriene

Fagsjef for småfe i Nortura, Finn Avdem, forstår at folk kan bli skuffa over de lave avregningsprisene på sauekjøtt, men forklarer at det er gode grunner til at det er slik.

Annonse

– Midt i den travleste sesongen, ønsker vi å bruke slakterikapasiteten på lammene. Vi ønsker derfor at folk leverer sauer enten før eller etter den mest hektiske sesongen. For å få til dette, justerer vi prisene, slik at det skal lønne seg levere sauer når vi har best kapasitet til å utnytte dem. Som produsent gjelder det derfor å følge med. Leverer du sauer til slakt før 28.august og etter 30.oktober i år, får du fire kroner mer per kilo enn om du leverer sau midt i lammesesongen, sier Avdem.

Gourmetmat for Bløff. Lise lager lammekjøttdeig av saueslaktene, som hun fryser ned i porsjonspakker på 600 gram. Foto: Privat

Avdem er enig i at prisen på sauekjøtt er lav, men forklarer at dette henger sammen med etterspørselen og den krevende markedssituasjonen for sau og lam.

– Før åretssesong hadde vi sauekjøtt fra både 2015 og 2016 på lager. 2015-kjøttet var i ferd med å gå ut på dato, noe som gjorde at vi var nødt til å få det ut så raskt som mulig. Ikke før vi satte ned prisen til verdensmarkedspris, fikk vi avsetning på kjøttet. Da var utenlandske kunder interessert, forteller Avdem.

Krevende markedssituasjon

Nortura skulle gjerne betalt mer for sauekjøtt, men Avdem forteller at markedssituasjonen fortsatt er krevende.

– Produksjonen av saue- og lammekjøtt i Norge har økt, uten at forbruket av sauekjøtt har økt tilsvarende. Folk flest vil ha lam. Selv om vi har satt ned prisen på sauekjøtt ser vi dessverre ingen boom i etterspørselen, sier Avdem.

Han forteller at sauekjøtt stort sett brukes til bearbeidede produkter som spekemat og andre bearbeidede produkter, men at også industrien har redusert sin etterspørsel etter sauekjøtt i det siste.

Men fem øre per kilo er en utrolig lav pris?

Sauen som ble avregnet med fem øre per kilo veide over 50 kilo. Da er det nesten snakk om en sau med veldig høyt fettrekk. Brorparten av fettet må skjæres bort og kan ikke brukes. En slik sau er ikke et godt råstoff og man vil derfor få svært lav pris, særlig hvis man leverer når prisen er lavest, sier Avdem.

Han understreker at Nortura stadig arbeider for å finne nye bruksområder og utvikle nye produkter for å få solgt mer sauekjøtt.

– Men dette er dessverre ikke gjort i en håndvending.

Neste artikkel

Avlssjefen oppfordrer: Registrer fødselshjelp og spenestørrelse