Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fangvekster skal fange opp 2600 tonn nitrogen

Danske bønder presses til å etablere fangvekster

Som en konsekvens av de økte gjødselkvotene danske bønder ble tildelt landbrukspakken som skapte regjeringskrise i Danmark tidligere i år, krever EU-kommisjonen økt bruk av fangvekster. Kravet om fangvekster kommer for å beskytte mot nitrogenavrenning langs kysten og i grunnvannet. EU-kommisjonen krever at 145 000 hektar skal tilsåes med fangvekster etter innhøsting, slik at nitrogenavrenningen skal synke med omtrent 2600 tonn i de kommende to år. Det forventes at 20.000 bønder med arealer i avrenningstruede områder skal etablere fangvekster høsten 2017, men tilskuddet på 700 kroner pr hektar for etablering av fangvekster blir kun utbetalt dersom alle deltar i ordningen.

LES OGSÅ: Mer protein i dansk korn

Annonse

Flemming Fuglede, forman i Bæredygtigt Landbrug i danmark sier til landbrugsavisen.dk at ordningen ikke lever opp til det danske landbrukets rimelige forventninger, der blant annet bøndene ikke kan være sikre på å få kompensasjonen, siden tilskuddet skal utbetales etter den såkalte minimis-reglen. Det vil si at bare hvis alle deltagerne, deltar i ordningen, kan det garanteres for full kompensasjon i form av et tilskudd.

Neste artikkel

Ny forskning på karbonbinding i jord