Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Geno søker karantenefjøs

Må ha plass til minst 25 okser samtidig

Søker karantene: Geno ønsker å leie fjøs for dyr som skal i karantene før eller etter at de har vært på Genos seminstasjon.

Som følge av omlegging av dyreflyten ønsker Geno å leie fjøs på femårskontrakt som er egnet for oppstalling av voksne okser og kviger som skal karanteneres inn eller ut av Genos systemer.

Alt inn, alt ut

Planen er at dyra skal stå i karantenefjøset i fem-seks uker, før de skal sendes til sine nye eiere.

– Dyra vil komme i puljer, alt inn- alt ut, og dette vil kommuniseres i god tid via en årsplan, opplyser Geno.

Søknadsfristen er 15.juni og Geno ønsker seg en gårdbruker som ikke bare kan stille fjøs til disposisjon, men som også sørger for fôring etter fôrplan og tilsyn. Gårdbrukeren må også skaffe til veie kraftfôr, grovfôr og andre nødvendige driftsmidler.

Gården mottar husdyrgjødsla gratis og må selv kjøre den ut.

– Fjøset må rengjøres mellom hvert innsett og det er ikke anledning til å ha andre dyr enn kjæledyr og hest. Det må være plass til minimum 25 okser, opplyser Geno.

Annonse

Ønsker binger

Karantenefjøset må ligge minst 30 kilometer fra seminstasjonen, men ikke lenger borte enn 75 kilometer.

Geno stiller også krav til oppstalling i karantenefjøset. Det kreves enten halm, flis eller skrapearealer med tilpassede liggebåser.

Innredningen og fjøset må være tilpasset store utvokste okser og kviger, og dyra skal ikke stå på bås, men gå i binger.

Fjøset må også ha tilgang til en større behandlingsboks som dyra lett kan drives til og fra.

Neste artikkel

Ny forskning på karbonbinding i jord