Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er bøndenes nyttårsforsetter

Seminkurs, mer orden, åkerbønner, nytt fjøs og kvotefylling. Det skorter ikke på nyttårsambisjoner blant landets gårdbrukere.

De får kanskje ikke uttrykt det så tydelig, men alle landets melkekyr ønsker seg trolig at bonden deres skal fortsette å være dyktig og omsorgsfull også i det nye året. Foto: Camilla Mellemstrand

Ingen dager i året er mer egnet for å gjøre opp status og sette seg nye mål som de første dagene i ett helt nytt år. Vi har tatt runden blant noen av våre lesere for å høre hva slags ambisjoner de har for gårdsdrifta i 2018 og hva de skal ha fokus på i året som kommer.

SEMINKURS OG GRØFTESKUFF

Hos melke- og kjøttprodusent Øyvind Steinnes i Lund i Rogaland skorter det ikke på nyttårsforsetter. Fra melkefjøset i Dalane kommer ambisjonene som perler på en snor.

Hans mål er å forbedre avlsarbeidet på melkekyrne, slik at han får mer holdbare kyr med flat laktasjonskurve, som trenger lite kraftfôr. Han har også bestemt seg for å ta seminkurs, slik at han kan optimalisere fruktbarheten.

– Årets maskininvestering blir en ny grøfteskuff, som skal få nok å gjøre. Jeg har store planer om både grøfting og veibygging. Dessuten har jeg et mål om å få det ryddigere på gården, sier gårdbrukeren i Dalane.

Store ambisjoner: En av Øyvinds ambisjoner for 2018 er å ta seminkurs, slik at han kan forbedre fruktbarheten i besetninga si. Foto: Privat.

ÅKERBØNNER OG BEDRE GJØDSELLOGISTIKK

Melkeprodusent Lars- Håkon Wennersberg i Fredrikstad i Østfold, som var med i Avlingskampen i 2016, har mål om å ha enda sterkere fokus på agronomien.

– Jeg skal prøve åkerbønner med gjenlegg for første gang.

På investeringsfronten, er det forbedret gjødselhåndtering som står øverst på ønskelista.

– Jeg trenger større lager, men er ikke sikker på om det blir kum eller kjeller under et eventuelt nytt fjøs. Ny vogn med bommer står også på ønskelista, sier melkeprodusenten.

Bedre vekstskifte: Lars- Håkon Wennersberg er spent på å debutere som åkerbønnedyrker i år. Foto: Camilla Mellemstrand.

MINDRE GJLELD OG FULL KVOTE

Melke- og kjøttprodusent Asbjørn Hagene i Ringsaker har ingen uttalte gårdsrelaterte nyttårsforsetter, men har likevel ambisjoner.

– En ting vi i Bjørgeberget samdrift må ha fokus på i år er kvotefylling og grovfôrkvalitet. I 2017 klarte vi ikke å fylle kvota helt, og grovfôrkvaliteten ble dårligere enn vi kunne ønske oss fordi været ikke var på vår side. Når det gjelder investeringer skal vi ha et møte med økonomirådgiveren vår i Tine i februar/mars, hvor vi går gjennom fjoråret og legger planer for det nye. Vi har et mål å nedbetale gjeld og investere for en gitt sum hvert år. Om vi ikke har investert "nok, betaler vi ned mer på lånet, sier melkeprodusenten.

Full kvote: I år klarte ikke Bjørgeberget samdrift å fylle kvota. Det har de ambisjoner om å klare i år. Foto: Camilla Mellemstrand.

HÅPER PÅ NYTT FJØS

Ingar Horstad i Naustdal i Sogn og Fjordane har store ambisjoner for det nye året. Målet er nytt robotfjøs.

Annonse

– Jeg må søke midler til fra Innovasjon Norge, for jeg fikk avslag i 2017. De mente gjelda ville bli for høy, så jeg har kutta drømmen om ny tårnsilo og bruker eksisterende fôrlager hvertfall de første fem åra. Jeg er enig i at det er smart å bygge et litt rimeligere fjøs, nå som kvoteprisene er høye og det er stor kamp om jord. Forhåpentligvis kan jeg flytte inn i nytt fjøs i oktober. Fram til da skal jeg fokusere på å få kalv i alle kyr, slik at jeg er mest mulig klar til overgangen til løsdrift, sier den unge melkeprodusenten.

Farvel båsfjøs: Ingar Horstad håper Innovasjon Norge godtar søknaden hans og innvilger støtte, slik at 2018 blir året hvor han blir stolt innehaver av splitter nytt robotfjøs. Foto: Camilla Mellemstrand

STØLSDRIFT

John G. Haugen i Valdres må tenke litt på spørsmålet før han svarer.

– Jeg har masse planer, men skulle ønske jeg var tretti år. Bedre grasproduksjon og flere og bedre ammekuer er et mål. Men det største målet mitt er oppstart av stølsdrift med melk. Klarer jeg å gjennomføre det, skal jeg være veldig fornøyd med 2018.

John G. Haugen er opptatt av å bruke utmarka. Målet hans for 2018 er å starte med stølsdrift på melk. Foto: Camilla Mellemstrand.

Nytt tak

Også Jens og Kristin Bjerke i Marker i Østfold vil sette fokus på grovfôret i år.

– Vårt mål for gårdsdrifta i 2018 må vel være å bli litt bedre på alle områder. I år ønsker vi å fokusere ekstra på grovfôr kvalitet. Vi prøver oss også fram for å finne en god måte å la ku og kalv være mer sammen. I år skal vi dessuten sammen med Tine og Felleskjøpet lage verdens beste melk basert på mest mulig norskprodusert fôr, forteller melkeprodusentene.

Årets investeringer er av det litt kjedelige, men nødvendige slaget.

– Vi må male, vedlikeholde og bytte taket på et uthus. Tenker også å få gjerdet inn noe utmarksbeite til ungdyr, men det blir ngen store byggeprosjekter her i år, sier melkeprodusentene.

Kristin og Jens Bjerke ønsker mest mulig norsk fôr. I tillegg håper de å finne en løsning for å la kua gå med kalven en stund i robotfjøset. Foto: Dag Idar Jøsang.

Gammelt hus skal bli nytt

Også Aleksander Skjerping Mo i Lærdal har planene klare for 2018.

– Jeg håper å få i gang den nye delen av morellfeltet vårt, der vi har tidlige sorter, også skal jeg arbeide for bedre kvalitet både på morellene og saueslaktene våre. Det store prosjektet er imidlertid å bli ferdig med totalrenoveringa av gårdshuset fra seint på 1700-tallet, slik at jeg og familien kan flytte inn på gården og slippe pendling til og fra gården, som vi har drevet med en stund nå, sier bonden.

Aleksander Skjerping Mo har totalrenovert et hus fra 1700-tallet og gleder seg til å slippe pendling til og fra gården i året som kommer. Foto: Camilla Mellemstrand

Neste artikkel