Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høstbygg i vinden

Nå tilbyr også Felleskjøpet såvare.

Tidlig tresking lokker flere til nå å prøve høstbygg i vekstskifte. (Foto: Espen Syljuåsen)

Etter at vi her på norsklandbruk.no publiserte videoen av kornbonde Håkon Huseby som startet treskinga allerede 31. juli, har flere fått øynene opp for dyrking av høstbygg. Den økte interessen for det overvintrende bygget har ført til et stort antall henvendelser til landets to såvareaktører, og nå vil også Felleskjøpet Agri ta inn såvare til Norge.

– Generelt har vi vært forsiktige med høstbygg, med tanke på utfordring med overvintring. Men nå har vi fått såpass mange henvendelser at vi har tilpasset oss markedet, forteller Finn Bjørnå, fagsjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

EN RISIKOSPORT

Etter 8-9 år uten høstbygg i sortimentet, informerer innkjøpssamvirket nå på sine hjemmesider at de tilbyr sorten Apropos i 700 kilos storsekker, men bestillinger må skje raskt og innen 25. august. Om sorten skriver de at den er en relativt vinterherdig (til å være bygg) toradssort med gode resultater i forsøk i mellom-Sverige. Forholdene i mellom-Sverige kan til en viss grad sammenliknes med forholdene sør for Oslo. Høstbygg er lite utprøvd nord for dette området også i Sverige, og høstbygg har generelt dårligere overvintringsevne enn høsthvete, står det å lese i Felleskjøpets presentasjon.

Den største fordelen med høstbygg er at den er tidlig moden og blir normalt tresket i juli. Utfordringen er å få kornet til å overvintre godt nok, og Bjørnå ønsker å presisere at det uansett er snakk om risikosport, men at de nå håper på en mild og fin vinter for høstbygg-kundenes del.

LES OGSÅ: 3 øre omsetningsavgift på korn

LITE, MEN ØKENDE AREAL

Landets andre såvareaktør, Strand Unikorn, tilbyr også Apropos høstbygg, til de kunder som måtte ønske det. Noe de i Felleskjøpets fravær har vært alene om de senere årene. Når vi ringer produksjonsleder Jon-Ole Torp forteller han også om en økende interesse.

– Vi har vel ikke markedsført høstbygg noe spesielt, men det er helt klart økende interesse. Blant annet med bakgrunn i det som har vært presentert av dere, sier Torp.

Han anslår at Strand Unikorn i fjor solgte såkorn til 3-400 dekar, men at det i år vil bli dyrket om lag 2 000 dekar. Såkornet som importeres, ankommer trolig Norge i starten av neste uke, og vil deretter distribueres så fort det lar seg gjøre ut til kundene. I følge Torp bør en ha sådd høstkorn innen 10. september.

– Vi har påpekt ovenfor de som har kjøpt, at det er behefta med en viss risiko når det gjelder overvintring. Åkeren har ikke lidd de siste åra, men får vi en stri vinter kan det være brunt og svart igjen om våren. Den risikoen må de ha med, men lykkes man ligger det store muligheter i høstbygg. Ikke i høstbygg for seg selv, men i kombinasjon med høstraps, utdyper Torp.

De har også presisert at det er behov for å følge opp høstbygget nøye, i forhold til bladflekksykdommer og soppsykdommer. Men situasjonen har bedret seg betraktelig, sammenlignet med tidligere.

Annonse

– Sortene har blitt mye bedre og vi har tilgang på gode plantevernmidler, sier Torp.

SE VIDEO: Startet skuronna 31. juli

SE VIDEO: Forventer 10 prosent lavere avling i år

LES OGSÅ: Hvem dyrker fram den største høsthveteavlinga?

LES OGSÅ: – Godt å komme i gang med treskinga

LES OGSÅ: 16 sjekkpunkter for skurtreskeren

LES OGSÅ: Ny verdensrekord med raps

LES OGSÅ: Rapsen bør ikke høstes for tidlig

LES OGSÅ: Høstraps ga mersmak for Jakob Volent

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin