Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Island vil ha norske angus-embryo

Skal bygge opp avlsarbeidet på kjøttfe

Tillitserklæring: Angus-oppdretter Ståle Westby er stolt over at Island velger norsk genetikk når de skal øke satsingen på reinrasa kjøttfe. Åtte kviger fra hans besetning ble skylt for at Tyr skulle kunne sende av gårde 40 gode embryo. Foto: Camilla Mellemstrand.

Når man verken har lov til å importere levende dyr eller oksesæd, er det krevende å drive avlsarbeid, men nå har Landsforeningen af Kvægbrukere på Island bestemt seg for å bygge opp en helt ny kjøttfestamme ved hjelp av embryo-import. Embryoene, som skal danne utgangspunktet for en større satsing på rein kjøttfeproduksjon, skal komme fra Norge.

– Det er uten tvil den unike norske helsestatusen vi har på kjøttfe i Norge som gjør at Island valgte akkurat oss, forteller Christina Kristianson Blakstad i Tyr.

Vil ha gode grovfôrutnyttere

Hun forteller videre at Island valgte å satse på angus, fordi denne rasen er gode grovfôrutnyttere.

– Vi har gode registreringer og data for grovfôropptak og grovfôrutnyttelse på fenotypetesta okser fra Staur. Dette er et viktig arbeid som nå gjør at utlandet er interessert i vårt dyremateriale, sier Blakstad.

Seksten kviger, to besetninger

På grunn av svært strenge regler på Island, har prosjektet tatt lang tid, men nå er 40 gode embryo produsert.

Annonse

For å lage embryoene ble åtte kviger fra to aktive avlsbesetninger skylt, og både Ståle Westby og Svein Eberhardt Østmoe er stolte og glade over å ha fått bidra med genetisk materiale.

Når det gjelder hvilke okser kvigene skulle insemineres med, hadde Island ønske om at oksene skulle være gode på moregenskaper. I tillegg var det viktig med gode indekser for fødsel, i og med at resipientkuene krever lette kalvinger. Oksene som ble valgt var derfor 74039 Li's Great Tigre, 74033 First Boyd fra Li og 74029 Horgen Erie.

Embryoene skal legges inn i islandske surrogatkyr til høsten.

– Hvor mange kalver dette munner ut i, får vi ser i løpet av 2018. Uansett er dette prosjektet en stor tillitserklæring for norsk kjøttfeproduksjon, konkluderer Blakstad.

Neste artikkel

GDPR innføres i Norge 20. juli