Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klart for sauebøndenes grillaksjon

– Lam er mer enn fårikål, pinnekjøtt og påskelam.

Uforløst potensial: Styreleder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, var ikke veldig imponert over utvalget av lammekjøtt da han oppsøkte en tilfeldig dagligvarebutikk en dag i mai.

Lørdag 8. juli deler sauebønder ut smaksprøver av lam foran en butikk nær deg. Da gjennomfører nemlig Norsk Sau og Geit en landsomfattende grillaksjon - i samarbeid med kjøttbransjen - på 45 plasser rundt om i hele landet.

Fra Mastervik til Lista

Aksjonen kjøres i samarbeid med Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), og det blir grilling fra Mastervik i nord til Lista i sør.

Motivasjonen bak grillaksjonen er todelt, forteller koordinator Ole G. Hertzenberg i Norsk Sau og Geit (NSG).

- Vi ønsker å «hjelpe» forbrukerne til å få smaken på lam på grillen. Målet er å gjøre lammekjøtt til et helårsprodukt som forbrukerne etterspør også utenom tradisjonelle høysesonger. Lammekjøtt kan brukes til mye mer enn fårikål om høsten, pinnekjøtt til jul og lammelår til påske, sier han.

Viktig for turismen

Norsk Sau og Geit ønsker videre å øke folks bevissthet rundt sauens rolle i kulturlandskapspleie.

Annonse

– Akkurat nå går over to millioner sau og lam på inn- og utmarksbeite over hele landet. De produserer sunn og god mat på beiteressurser som ikke kan utnyttes på annen måte enn gjennom beitedyr.

– Vi vil fortelle at et aktivt beitebruk sikrer rødlistearter og et rikt biologisk mangfold og faktisk bidrar til at Norge ikke gror igjen. Dette siste er for tiden et tema stadig flere i reiselivsbransjen er opptatt av. Det beste eksemplet her er kanskje Geiranger, der reiselivsbedriftene er krystallklare på hvor avgjørende viktig de få sauebøndene som fortsatt holder ut - er for deres reiselivsprodukt, sier Hertzenberg.

Dale til Fåvang

Statsråd Jon Georg Dale har meldt sin interesse for aksjonen og planlegger å stille på arrangementet som Fåvang Sau og Geit kjører foran Bunnpris på Fåvang.

Soknedal Sau og Geit tjuvstarter aksjonen allerede 5.juli i forbindelse med at NRK TVs nye sakte-TV-konsept «Sommertoget» sender direkte fra Støren stasjon. Da blir det deilige smaksprøver av lammekjøtt å få på perrongen - for både programledere, gjester og publikum.

Neste artikkel

Duroc mot verdenstoppen