Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Limousintillegg på 15 kroner per kilo

Den landsomfattende avtalen om et eget Limousin Unik Norge-tillegg (LUN) er inngått med slakteriene Fatland og Midt Norge Slakteri.

BEDRET TILLEGG

- Etter den nye avtalen er nå LUN-tillegget til medlemmene våre 15 kroner per kilo kjøtt, forklarer styreleder Tore NIlsen.

Organisasjonen er eid av limousinprodusenter og skal ivareta produsentenes pris i forhold til slakteriene.

- Vi jobber for å bedre bondens økonomi, forklarer Nilsen.

Styrelederen forteller at han leder et samvirke i medvind.

- Vi har økning i antall produsenter og i slaktevolum. Samtidig har vi en økning i utbetalt pris fra slakteriene, smiler han.

Annonse

Styreleder Tore Nilsen forteller at samvirket Limousin Unik Norge har som mål å fortsette den gode jobben som er gjort til nå. Foto: Helle Cecilie Berger.

LEVERTE STORE SLAKT

I følge samvirkets årsberetning ble det i 2011 levert 793 dyr gjennom avtalen Limousin Unik Norge har med Fatland og Midt Norge Slakteri. Det ga et totalt LUN-tillegg på 1 849 070 kroner. Tillegget for kalv ble på totalt 1,66 millioner kroner og for okse på 187 750 kroner.

I Norsk Landbruk nummer 6 kan du lese portrettintervju med styreleder Tore Nilsen i Limousin Unik Norge SA.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk