Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Misliker at ku og kalv skilles ved fødselen

Liten kunnskap om moderne matproduksjon utenfor næringa

Sammen: Vanlig praksis på de fleste norske melkebruk, er at kalven tas fra kua ganske umiddelbart etter fødselen. Denne kua skulle snart slaktes, så hun fikk gå med kalven lenger enn vanlig.

I en vitenskapelig studie fra Brasil ble 400 tilfeldig utvalgte personer spurt om hva de synes om at ku og kalv skilles ved fødselen og hva de mener om melkekyr som ikke får beite.

Bare en tredjedel kjente til at dette var vanlige rutiner i Brasil, men nesten alle uttrykte motvilje da de fikk høre det, skriver Husdjur.

De som ble intervjuet var negative, også etter at de hadde fått en kort forklaring på hvorfor situasjonen er som den er.

Artikkelen har vekket engasjement blant landbruksforskere i hele verden og spørsmålene diskuteres også i diverse storfeforum.

Annonse

Mange påpeker det åpenbare; nemlig at folk flest, inkludert de som lager lover, vet veldig lite om moderne husdyrhold. Gjennomsnittsforbrukeren kjenner ikke til verken vanlige rutiner på en gård eller premissene for lønnsom, effektiv og bærekraftig matproduksjon i en verden med befolknignsvekst.

Noen forskere mener man må satse mer på kunnskap og kommunikasjon, andre mener vi må utvikle produksjonssystemer som er både lønnsomme og etisk akseptable for forbrukerne.

Den brasilianske studien konkluderer med at kortfattet informasjon ikke er nok for å få aksept for dagens produksjonssystemer, men at det er nødvendig med større innsats for å få økt forståelse.

Neste artikkel

Kritiser Tine for pseudovitenskap