Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Møkka forteller så mangt

Skyller du fem desiliter møkk gjennom ei sil, bør du ikke sitte igjen med mer enn halvparten.

Mye ufordøyelig fiber: Det er få store og lange partikler i gjødselprøven fra Hans Petters besetning, men det er tydelig at innholdet av ufordøyelig fiber i fôret, er forholdsvis høyt.

Fagsjef i Felleskjøpet, Kim Viggo Paulsen Weiby, holder kurs i fôringssignaler og er langt over gjennomsnittet opptatt av gjødsel. Han mener man kan få svært mye nyttig informasjon ved å samle møkk i et desilitermål, skylle det gjennom ei sil og undersøke det som ligger igjen i sila.

– Når du har silt ut all væska, slik at du bare sitter igjen med fiber, bør du ikke sitte igjen med mer enn halvparten av den opprinnelige mengden, sier Weiby.

– Sitter du igjen med mange, lange, hele fôrpartikler, kan det tyde på at fôret ikke har blitt brutt ned godt nok, fordi det har gått for fort gjennom vomma. Dette kan tyde på at balansen mellom grovfôr og kraftfôr ikke er som den skal være, forklarer fagsjefen.

SJEKK ANTALL TYGG

– Han forteller også at antall tygg per drøv kan si mye om kuas fordøyelse. Når kua tygger drøv, produseres store mengder spytt som buf­rer vomma, og sørger for optimale forhold for 
fiberbakteriene i vomma. Dersom det er bra med fiber i grovfôret, og fôret ikke er kutta altfor fint, vil kyr i høy produksjon kunne produsere 250 liter med spytt i døgnet.

– Derfor bør kua tygge minst 50-55 ganger etter at hun har gulpa opp fôret. Er antall tygg mye under 50, kan det tyde på at vommiljøet ikke er optimalt, sier fôringsrådgiveren.

ENSILERINGSMIDDEL ER VIKTIG

Han forteller videre at fettprosenten kan påvirkes på flere måter.

Annonse

– Rent fôringsmessig er det fornuftig å 
fokusere på et høyt grovfôropptak. Dette øker den totale mengden fiber i vomma og dermed fermenteringa av eddiksyre, som igjen bidrar til økt fettprosent. Et annet forhold er å bevare så mye som mulig av sukkeret i grovfôret. Sukkeret omsettes til smørsyre, som også øker fettprosenten i melka. Ensileringsmidler som inneholder syre og dermed reduserer pH i grasmassen, vil bidra til å bevare mer av sukkeret, noe vi erfaringsmessig ser at bidrar positivt for fettinnholdet i melka, sier Weiby.

SE OPP FOR VARSELTREKANT

Weiby oppfordrer også melkeprodusenter til å holde et øye med det han kaller hungersgrop eller varseltrekant.

– Dersom kua har ei grop inn i vomma på venstre side, tyder det på dårlig grovfôropptak de siste seks timene. Noter ned nummeret på disse kyrne, og sjekk dem nøye. Det kan være et tidlig tegn på sjukdom hos kua, eller at grovfôret er for dårlig. ■

I Norsk Landbruk nummer 7 kan du lese mer om økologisk melkeproduksjon i reportasjen om Hans Petter Kongtorp. Hans mål er å bli selvforsynt med grovfôr og å unngå fettrekk på melka.

Neste artikkel

Ber inseminøren nekte å inseminere