Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økte tilskudd til drenering

2000 kroner per dekar

Godt forberedt: Når klimaet endrer seg og det blir mer nedbør, er det enda viktigere å ha god drenering på jordene. Foto: Sjur Håland.

Tidligere denne uka ble endelig Staten og jordbrukets organisasjoner enige om fordeling av midler over jordbruksavtalen, og blant tiltakene som ble prioritert er drenering.

Tilskuddssatsen ble økt til 2000 kroner per dekar.

Ved annen grøfting blir satsen økt til 30 kroner per løpemeter grøft, begrensa oppad til 2000 kroner per dekar.

Endringene gjelder alle søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Annonse

Partene i jordbruksoppgjøret er enig om at god drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et vikitg ledd i å tilpasse jordbruket til endret klima og mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksareal og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmetta jord.

Neste artikkel

Kritiser Tine for pseudovitenskap