Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redusert kalvedødelighet

Det dør færre kalver i Norge enn i nabolandene.

Kanskje er det gode kalvingsforhold, tidlig tildeling av råmjølk og riktig mjølkefôring som har bedret overlevelsessjansen for norske kalver? Foto: Marit Glærum.

Tall fra Kukontrollen viser, i følge Tine sine medlemssider, at kalvedødeligheten på landsbasis lå under 2,5 prosent i 2015. Det er lavest i Norden, hvor de andre landene ligger mellom tre og ni prosent.

KOMPLISERT

Hard kalving, kalving i løsdrifta og svikt i råmjølktilførselen er vanlige årsaker til kalvedød, men ofte er problemer med kalvedød sammensatt. Dårlige rutiner for fôring av mjølk og grovfôr, brå fôroverganger og dårlig hygiene i fjøset er andre aktuelle faktorer. Dersom du sliter med kalvedødelighet i fjøset oppfordrer Tine til å søke opplæring hos veterinæren din.

LES OGSÅ: Slik blir me kvitt smitten.

Annonse

LES OGSÅ: Feite kyr er en flaskehals.

LES OGSÅ: Frikjenner melkeerstatning som årsak til kalvediaré.

Neste artikkel

Ser på strategier i storfeproduksjonen