Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så mange lam får norske sauer

Er norsk saueavl på ville veier?

Mange lam: Denne 2012-søya hos Ole Magne Skårheim i Lærdal fikk sekslinger i vår. Hun skal selv gå med tre, ett ble adoptert bort, mens to er blitt kopplam.

Like sikkert som at sosiale medier flommer over av endeløse mengder med søte nyfødte lam på denne tiden av året, er det at debatten om norsk saueavl også dukker opp, gjerne i kjølvannet av en sak om ei søye som har fått seks, sju, eller til og med åtte lam.

Les også: Sekslinger i nytt fjøs

Sjeldent mer enn fire

Selv om søyene som får svært mange lam, gjerne dukker opp i media, viser statistikk fra Animalia at det tross alt tilhører sjeldenhetene at søyer får flere enn fire lam.

Blant de over 254 300 NKS- søyene som lamma i fjor, fikk bare 0,62 prosent, eller 1585 dyr, flere enn fire lam.

Sauebønder flest ser ut til å mene at tvillinger er det absolutt mest optimale, og Animalias statistikk viser at to lam er det desidert vanligste lammetallet.

Annonse

Nærmere 49 prosent av NKS-søyene fikk tvillinger i fjor. 15 prosent av søyene fikk bare ett lam, mens i overkant av 29 prosent fikk trillinger og nærmere 4 prosent fikk firlinger.

Gamle raser får færre lam

Blant dem som mener NKS-avlen er på ville veier og at lammetallet er for høyt, er det mange som sverger til andre raser, og statistikken viser betydelige forskjeller mellom rasene.

Blant de 13 768 søyene av rasen Gamalnorsk Spælsau som lamma i fjor, fikk i overkant av 31 prosent bare ett lam, 58 prosent fikk tvillinger, nesten 10 prosent fikk trillinger, mens et helt ubetydelig antall fikk fire lam eller flere.

Neste artikkel

Kritiser Tine for pseudovitenskap