Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Test røkteren for MRSA

Krev dokumentasjon eller be om røkteren om helsetest.

Be om dokumentasjon på at røkteren er fri for MRSA-smitte, eller be vedkommende å teste seg hos lege i Norge, skriver Dag Lindheim på Tine sine medlemssider. Illustrasjonsbilde: Camilla Mellemstrand

Selv om det er i svinenæringen det er påvist flest tilfeller av MRSA-bakterier, bør bønder med alle typer produksjoner kreve dokumentasjon på at man ikke er bærer av bakteriene, eller om nødvendig be røkteren å oppsøke norsk lege for å bli undersøkt. Det skriver Dag Lindheim, som er spesialrådgiver Beredskap og Melkekvalitet i Tine.

Les også: MRSA-frykt fører til stengte dører

De senere årene har det vært flere tilfeller av MRSA i Norge. De fleste tilfellene har vært i svinebesetninger, men det har også blitt oppdaget tre tilfeller i norske storfebesetninger. To tilfeller i 2015 og et i 2016.

Likevel er Norge fremdeles i en situasjon der vi har mulighet til å stoppe spredningen av MRSA hos dyr og mennesker, men da må hver enkelt gårdbruker og dyreeier sette i verk nødvendige tiltak i tråd med anbefalingene fra myndighetene, skriver Lindheim.

Det viktigste tiltaket du som dyreeier kan gjøre er å kreve dokumentasjon på at røkterne du har i fjøset er MRSA-frie, og at du ikke slipper dem inn i besetningen uten smittebeskyttelse før tilstrekkelig dokumentasjon er lagt fram.

Annonse

Les også: MRSA påvist på melkekyr

Dersom denne dokumentasjonen mangler må røkterne kontakte fastlege eller kommunehelsetjenesten på stedet for å få testet seg. Det samme gjelder gårdens egne folk dersom de har vært på utenlandsreise eller vært lagt inn på helseinstitusjon i inn- og utland. Dette gjelder også tannlegebehandling utenom Norden.

Det er også viktig at 48-timersregelen etterleves. I praksis vil det si at alle personer som har vært i kontakt med husdyrmiljø i utlandet ikke slipper inn i fjøset før tidligst etter 48 timer. Minst 24 av disse timene skal være tilbrakt i Norge. Dessuten må den som kommer fra utlandet ta full kroppsvask og skifte både klær og sko.

Neste artikkel

GDPR innføres i Norge 20. juli