Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trippel seier til Tomb i Husdyrtreff

Best på melk, sau og svin.

Elevene fra Tomb forsynte seg grådig av medaljebordet i årets Husdyrtreff-konkurranse.

201 elever fra tretten landbruksskoler deltok i årets konkurranse, men elever fra Tomb stakk altså av med seieren i tre av fem kategorier. De var best på både melk, sau og svin.

Jønsberg-elever var best på ammeku og elever fra Mære leverte den beste oppgaven på fjørfe.

Sterke på samvirke

Årets vinnere på melkeproduksjon var Tuva Hageberg Andersen, Frederic Granberg, Karen Bolli Halås, Ingebjørg Løset Øpstad og Hans Jørgen Østby. De skulle blant annet tolke en årsutskrift fra Kukontrollen, forklare forskjellen på genomisk seleksjon og avkomsgransking, samt reflektere over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene.

Gode råd mot lammetap

Den beste saueoppgaven ble levert av Ingvild Elisabet Nordbø Engvik, Helene Marie Mølmen, Jørgen Ødegaard og Thea Orset. I årets oppgave skulle elevene hjelpe en ung, ambisiøs sauebonde fra Trøndelag med gode råd om hvordan produksjonsresultatene kunne forbedres.

Tomb-elevene hadde funnet fram til gode råd om hvordan han kunne forebygge sjukdom og tap av lam. De hadde også gode tips om hvordan en kan unngå varmgang i surfôret med bedre ensilering.

Elevene skulle i tillegg argumentere for hvorfor samvirke er viktig, og det var på denne delen av besvarelsen Tomb-elevene skilte seg mest ut.

Annonse

– Elevene hadde satt seg meget grundig inn i rollen samvirket spiller som bondens markedsaktør: Markedsmakt og høyere pris til alle bønder i Norge, mottaksplikt, markedsregulering og leveringsplikt til små- og store kjøttbedrifter som sikrer en mangfoldig norsk matproduksjon er momenter som er nevnt i besvarelsen, utdyper juryen.

Når det gjelder Samvirkets rolle for å sikre et godt faglig miljø for bonden, så nevner elevene Nortura`s rådgivningstilbud og tilbud til nye bønder. Samvirkets støtte til avl og forskning er også nevnt som svært viktig.

Hjelp på veien mot Ingris-toppen

Det tredje vinnerlaget fra Tomb bestod av Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg. De leverte den beste oppgaven på svin.

Årets oppgave om svin besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg og utskrifter fra Ingris/årsstatistikk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet var å komme opp blant de beste i Ingris.  

Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke-relatert oppgave.

Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Neste artikkel

Ny forskning på karbonbinding i jord