Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Årets ammekuprodusent kåret

Gyrd Nannestad fra Ringsaker trakk det lengste strået.

Foto: Tyr.

Utmerkelsen ”Årets ammekuprodusent” er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen. Prisen ble delt ut under årsmøtemiddagen til Tyr i kveld. Vinneren Gyrd Nannestad driver gården Refling i Ringsaker kommune. På det som kan karakteriseres som et skikkelig familiebruk har de ammekuproduksjon med limousin og gras- og kornproduksjon på 775 dekar.

KARTLEGGES

Kåringen av årets ammekuprodusent baserer seg på innrapporterte opplysninger i Storfekjøttkontrollen. Det er mange kriterier som ligger til grunn for prisen blant annet kalvingsvansker, fruktbarhet og kalveoverlevelse. I tillegg til å ha gode resultater innhentes informasjon om driftsopplegg og dyrevelferd fra lokale rådgivere, lokal veterinær med flere. Korrigert for mordyrstørrelsen avvente hver ku hos Gyrd 92 kg per 100 kg noe som plasserte han på toppen av lista.

MATEN ER VIKTIG

Vinneren hadde melkeku før og var kjent som en meget dyktig og avlsinteressert produsent. Dette har han dratt med seg over i ammekudrifta. Gyrd legger stor vekt på grovfôrproduksjon og kvaliteten på graset. Samtidig utnyttes en del av kornåkrene med at fangvekster, i form av raigras, sås sammen med kornet om våren slik at dyra kan beite her etter tresking.

SUKSESS MED SAMARBEID

I det nye ammekufjøset fra 2013 er det mellom 90 og 100 mordyr med kalving mer eller mindre året rundt. Over 90 prosent av disse føder en kalv etter inseminering. I deler av det gamle fjøset fôres alle egne ungdyr opp. Besetningen oppfylte i år for første gang kravene til aktiv avlsbesetning på limousin. Trolig ligger nøkkelen til seier som årets ammekuprodusent i at flere er sammen om drifta, god agronomi og stor avlsinteresse. Norsk Landbruk gratulerer!

Annonse

LES OGSÅ: Stadig flere aktive avlsbesetninger.

LES OGSÅ: "Alle" vil satse på ammeku.

LES OGSÅ: Fjøs til langt under millionen.

Neste artikkel

Aldri lov å gå alene oppi bingen