Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avlssjefen oppfordrer: Registrer fødselshjelp og spenestørrelse

Jo flere som registrerer, jo bedre blir framtidssøya og dyrevelferden

Ved å registere hvilke lam som trenger fødselshjelp og spenestørrelsen på de ulike sauene, kan du bidra til en best mulig sau i framtida.

Ved hjelp av gode registreringer ute i besetningene kan man avle fram en sau som gir mindre arbeid og bedre dyrevelferd i lamminga.

– For to år siden startet vi å registrere fødselshjelp og spenestørrelse. Begge disse egenskapene er både viktige og arvelige, oppsummerer avls- og seminsjef i Norsk Sau og Geit, Thor Blichfeldt.

For lav arvegrad

I Sauekontrollen har bøndene i mange år registrert "Lammingskode" (1:Uten hjelp; 2:Med hjelp, ikke feilstilling; 3:Med hjelp, feilstilling).

– Egenskapen har, slik den er registrert av medlemmene i Sauekontrollen, en arvegrad veldig nær null, og er derfor ikke egnet til bruk i avlsarbeidet, forklarer Blichfeldt.

Fødselshjelp

Som et mer hensiktsmessig alternativ til "Lammingskode", er det nå mulig å registrere "Fødselshjelp" på det enkelte lam.

Annonse

– Dermed kan vi analysere om fødselshjelpen skyldes egenskaper knyttet til lammet (for eksempel stort hode) eller knyttet til søya (for eksempel trangt bekken). Foreløpige analyser på NKS viser at egenskapen "Fødselshjelp" har en arvegrad på ti prosent som skyldes lammet, og en arvegrad på seks prosent som skyldes søya, forklarer Blichfeldt. Han sier egenskapen registeres på en tredelt skala, ingen hjelp, litt hjelp, mye hjelp.

Spenestørrelse

En annen egenskap avlssjefen nå ønsker at sauebønder skal registrere er spenestørrelse. Årsaken til at dette er en viktig egenskap er at for store spener ved lamming gjør det vanskelig for det nyrfødte lammet å komme seg på spenen.

Spenestørrelse er en arvelig egenskap, og arvegraden er ca tjue prosent.

Egenskapen skal registeres ved lamming, før lammene har begynt å suge. Skalaen er firedelt og du må krysse av for enten små spener, middels store spener, store spener, svært store spener.

Du skal ikke korrigere registeringen for alder på søya, for det gjør vi i ettertid når vi analyserer dataene.

Neste artikkel

Må være bevist på oksebruken