Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette bør være i orden før lamminga

Saueekspert Finn Avdem i Nortura gir deg sin sjekkliste

Plutselig er lamminga i gang. Da gjelder det å være godt forberedt.

Lamminga er en travel og søvnløs tid som er der viktig å planlegge godt. En godt forberedt lammingssesong gir overskudd til å berge flere lam.

Dette bør være i orden i god tid før lamminga

Ryddig og oversiktlig (system) i og rundt fjøs

Vaksinere sauene

Overtrekksklær og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset

Mulighet for håndvask

Råmelk i fryseren (fra sau året før og fra ku som reserve)

Øremerker og tang

Framfallssele

Helsekort

Dette bør være i orden til lamminga

Nok folk (vaktlister)

Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)

Nok grinder til å skille fra søyer som skal lamme

Annonse

Mulighet for lammene til å ligge på tett underlag

Lammingslister/noteringsbøker

Til fødselshjelp

Hansker, lange og korte

Glidemiddel

Såpe med lav pH til vask av søya

Bøtte

Reine tau/snører etc til fødselshjelp

Merkestifter

Jod, sårsalve, osv.

Flasker med smokker til lamma

Lammesonde

System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam

Evt. utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Neste artikkel

Når rovdyra herjer