Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette er engangspurkeproduksjon

Utvikling, regelverk og omgåelse av intensjon.

I en serie artikler, første gang presentert i Nationen fredag 28. februar 2014, har Norsk Landbruk omtalt den etterhvert omfattende produksjonen av engangspurker i Norge. Ulike personer har vært intervjuet i saken, her finner du de øvrige artiklene:

Mørk Eek: –Tell smågris i stede

Viser en bruk og kast-mentalitet

Norsvin ønsker nytt målepunkt

SLF: – Regelverket fungerer

-------------------------------------------------

Husdyrkonsesjonsloven har ett formål – å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent. For svineprodusenter uten konsesjon fra Landbruksdepartementet må man forholde seg til to begrensninger, enten maksimalt ha 105 innsatte avlspurker til en hver tid, eller omsette og slakte inntil 2 100 slaktegris innenfor ett år. Ingen kan produsere et større antall svin enn dette, sier loven.

Hevet grensene

I 1996, etter at konsesjonsgrensene hadde blitt hevet i to omganger (1992 og 1995) under landbruksminister Gunhild Øyangen (Ap) i Brundtland II-regjeringen, lå landsgjennomsnittet på 0,86 slakta purker per avlspurke. Blant de store svineproduserende fylkene var det lite forskjell, høyest lå Akershus med 0,97. Noen år etter, i 2004 var forholdet utviklet seg til 1,01 slakta purker per avlspurke. Fortsatt var det små forskjeller å tyde av statistikken. Dette året ble konsesjonsloven endret og forenklet, ved og blant annet fjerne regulering på produksjonskapasitet.

Annonse

Året i forveien hadde også daværende landbruksminister Lars Sponheim (V) økt konsesjonsgrensene med 50 prosent. Mindre ressursbruk til forvaltning og økte stordriftsfordeler skulle gi produsentene innenfor de konsesjonsbelagte produksjonene bedre rammevilkår.

Åtte år senere ser vi derimot at man i enkelte fylker har hatt en dramatisk utvikling. Mens fylker som Oppland, Akershus og Østfold fortsatt har et forholdstall på rett i overkant av 1,00, har enkelte andre fylker økt opp til 1,64 slakta purker per avlspurke.

Stort handlingsrom

I følge avlsorganisasjonen Norsvin vil man i en besetning med normal rekruttering, det vil si en rekrutteringsandel på 35 prosent ungpurker i hver pulje, ligge på om lag 1,00 slakta purke per avlspurke i besetningen. Driver man en produksjon oppunder konsesjonsgrensen på 105 avlspurker, vil man dermed slakte ut tilnærmet et likt antall purker årlig. Avhengig av antall smågris man klarer å fôre fram (20 til 30 solgte smågris per årspurke), kan man produsere fra 2 800 til 4 200 smågris for salg i en slik besetning. Landsgjennomsnittet for antall avvente smågris var i følge Ingris-statistikken 23,9 smågris i 2012.

De to fylkene som peker seg tydeligst ut med et høyt antall purkeslakt er Nordland og Rogaland. Med henholdsvis 1,64 og 1,58 slakta purker per avlspurke i 2012, rekrutterer besetningene i disse fylkene om lag 50 prosent nye ungpurker i gjennomsnitt. Ved en slik rekrutteringsprosent kan man klare å produsere 3 200 til 4 900 smågris, fortsatt innenfor konsesjonslovens nåværende rammer. I ekstremtilfellene med en enda mer omfattende bruk av engangspurker, la oss si 80 prosent, vil produksjonsvolumet ligge på 4 900 til 7 300 smågris årlig. Nesten det dobbelte av det de besetningene med en normal rekruttering ligger på.

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin