Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant ingen forskjell i liggetid mellom båsfjøs og løsdrift

Ingen forskjell i liggetid, viser studentoppgave.

En undersøkelse av ni besetninger, seks båsfjøs og tre løsdriftsfjøs, viste ingen forskjell i liggetid mellom de ulike oppstallingsløsningene.

I sin bachelor-oppgave i landbruksteknikk på Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad, undersøkte John Einar Kolstad Varhaug i fjor forskjellen i liggetid hos kyr i båsfjøs og kyr i løsdrift. Undersøkelsen viste ingen signifikante forskjeller mellom de to oppstallingstypene.

Undersøkte ni fjøs

Kolstad Varhaug foretok registreringer i seks båsfjøs og tre løsdriftfjøs. Totalt ble 71 kyr registrert over fem dager for å finne gjennomsnittlig liggetid. For å måle liggetiden brukte studenten en HOBO-logger som registrerte vinkel på beinet til kua for, å se om den stod eller lå.

– Undersøkelsen viste var at kyrne i båsfjøs lå like lenge som kyrne i løsdriftfjøs. Kyrne i løsdrift hadde en tendens til å ha færre og lengre liggeperioder, men det var ingen signifikant forskjell. Det var heller ingen signifikant forskjell i liggetiden på om det ble brukt mye eller ingen strø. Det kan likevel se ut som at det er tendenser til at kyrne har flere og kortere liggeperioder i fjøs der det ikke brukes strø i det hele tatt, skriver Kolstad Varhaug i sin oppgave.

Lå i elleve timer

Annonse

Ettersom liggetid i båsfjøs ofte oppgis å være om lag åtte-ni timer, mens liggetid i løsdrift oppgis å være mellom ti og fjorten timer, forventet Kolstad Varhaug å finne en forskjell i liggetid, men denne forskjellen kom altså ikke til syne i studentens datamateriale.

I Kolstad Varhaugs studie lå kyrne i båsfjøs i snitt 11,35 timer i døgnet, mens kyrne i løsdrift hadde gjennomsnittlig liggetid på 11,14 timer i døgnet.

Neste artikkel

Første gang med funn av fotråte i Bjerkreim