Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fotråte-ekspert kritisk til nye saue-regioner

Enkelt å flytte dyr, men hardt å bekjempe sykdom, mener ekspert.

De nye reglene vil gi sauebønder mulighet for å hente avlsdyr innenfor større områder enn i dag. Arkivfoto: Marit Glærum

En ny dyrehelseforskrift er på trappene. De nye reglene vil gi sauebønder mulighet for å hente avlsdyr innenfor et større område enn i dag, skriver avisa Nationen som omtalte saken først.

I dag er det forbudt å selge småfe fra ett fylke til et annet, såframt bonden ikke har søkt og fått innvilget dispensasjon. I forslaget til de nye reglene er 19 fylkesgrenser byttet ut med fire regionssgrenser. (se faktaboks for de nye regionene).

Nå har Mattilsynet fått beskjed fra Landbruks- og matdepartementet om å ha de nye regionene i tankene når de behandler dispensasjonssøknader om flytting av dyr.

– At Mattilsynet nå skal praktisere etter en forskrift som enda ikke er vedtatt, synes jeg er underlig, sier avlssjef Thor Blichfeldt i Norsk Sau og Geit.

Les mer: Skal sjekke 45 besetninger etter nytt fotråtefunn

VIL OPPRETTHOLDE STRENGT REGELVERK

Fagsjef for beredskap Synnøve Vatn i Animalia er ikke særlig begeistret for større regioner. Hun har vært leder for prosjektet «Friske føtter» og jobbet for å begrense ondartet fotråte på sau.

– Vi i Animalia ønsker å opprettholde et strengt regelverk, blant annet ut ifra erfaringene vi har gjort oss i forbindelse med fotråte på sau, sier Vatn til Norsk Landbruk.

Hun mener at de strenge reglene om flytting av dyr over fylkesgrenser, har vært med på å begrense alvorlige dyresykdommer før og etter de har blitt oppdaget.

– At vi ikke praktiserer fri flyt av livdyr, er viktigste årsak til at fotråte begrenset seg kun til Rogaland og Aust-Agder, sier Vatn.

Les mer: Flytteforbud kompliserer saueavlen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nye regioner for småfé

•Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør -Trøndelag og Møre og Romsdal.

I denne regionen skal det ikke flyttes dyr ut av Nordland, men du kan flytte mellom de andre fylkene og fra disse og inn i Nordland forutsatt at man oppfyller de dyrehelsemessige vilkår som stilles.

•Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland unntatt kommunene Etne og Sveio.

Småfe kan flyttes innad i regionen dersom man oppfyller fastsatte dyrehelsemessige vilkår. Småfe kan ikke flyttes ut av regionen.

•Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest-Agder.

Småfe kan ikke flyttes ut av Rogaland, Etne og Sveio kommune. Småfe kan flyttes mellom Aust- og Vest-Agder og fra disse fylkene og inn i Rogaland, Etne og Sveio forutsatt at man oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene.

•Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Småfe skal ikke flyttes ut av regionen men kan flyttes mellom fylkene dersom man oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene.

•I de fire fylkene hvor det er påvist skrapesyke skal det ikke flyttes småfe ut.

Dette gjelder: Nordland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse to fylkene er én region. Det betyr at småfe kan flyttes over fylkesgrensen mellom disse fylkene forutsatt at man oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene.

Kilde: Mattilsynet

Fagsjef for beredskap Synnøve Vatn i Animalia. Foto: Animalia

VANSKELIGERE Å BEKJEMPE SYKDOM

Vatn er imidlertid fornøyd med at det fortsatt er forbud mot å flytte hunndyr. Hun er også fornøyd med at det er strengere livdyrregulering på småfe, sammenlignet med andre dyrearter i Norge.

Annonse

– Kan vi risikere mer sykdom fremover?

– Jo flere dyr som flyttes, jo vanskeligere blir det å bekjempe en sykdom som spres uten viten og vilje, sier Vatn.

Fagsjefen får støtte av avlssjef Thor Blichfeldt i Norsk Sau og Geit.

– Livdyrsalg kun innenfor geografiske områder er et viktig tiltak for å begrense spredningen av smittsom sykdom. Mædi dukket eksempelvis opp i Nord-Trøndelag tidlig på 2000-tallet. Hadde vi hatt regionsinndeling den gangen, og ikke fylkesinndelingen, kunne sykdommen vært spredt fra Møre og Romsdal til Finnmark gjennom salg av værer fra Nord-Trøndelag. Da ville vi hatt et langt større problem med utrydde sykdommen, sier Blichfeldt.

Les mer: Tore Atle har fire seminværer

SÆD ELLER EMBRYO MELLOM REGIONER

Thor Blichfeldt mener at næringa må besinne seg, og i minst mulig grad utnytte mulighetene som salg innen de nye regionene gir.

– Vi må sette hensynet til fellesskapet og smittebeskyttelsen i hele næringa foran både avlsmessig framgang og privatøkonomisk vinning, sier han.

– Jeg skjønner godt at enkelte utenom det organiserte avlsarbeidet ser fram til at det vil bli lettere å få tak i avlsmateriale med de nye regionsinndelingene. Det er LMD og Mattilsynet som har det overordnede ansvaret for smittsom sykdom i landet. Når det offentlige mener det er forsvarlig med livdyrhandel over større områder, får vi bare ta det til etterretning.

– Men da må i alle fall regiongrensene være vanntette, uten unntak. Flytting av avlsmateriale over regiongrenser skal bare skje med sæd eller embryo, sier avlssjefen i Sau og Geit.

Blichfeldt presiserer at dette er hans syn på forskriften som vil komme. NSG som organisasjon starter nå arbeidet med å klargjøre hvordan næringa, og spesielt det organiserte avlsarbeidet i regi av NSG, skal forholde seg til den nye forskriften om flytting av småfe.

– Husk: Det er ikke alt som er lov som er lurt, legger han til.

SE VIDEO: Slik kåres et værlam

Neste artikkel

Første råner CT-scannet i Canada