Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Genotyping øker melkeindeks og avlsverdi

Interessen for å kartlegge genene til kua øker.

Geno er i ferd med å passere 4 000 bestillinger på genotyping av hunndyr fra gårdbrukere, og hevder at mange bønder har opplevd at avlsverdiene har økt etter genotyping.

Å genotype et dyr betyr at man leser av hele eller deler av DNA-et, altså arvematerialet, til et dyr. Informasjonen kan brukes til å øke den genetiske framgangen, ved at man inkluderer informasjonen i avlsverdiberegningene.

Les også: Han gentester alle kvigekalvene sine

Geno skriver at det å genotype et hunndyr er svært positivt med tanke på å øke sikkerheten av avlsverdien og indeksene, og at genotyping er et nytt verktøy for avlsplanlegging og vurdering av kviger til påsett. Ved genotyping skal variasjonen i avlsverdier for de genotypa dyrene øke, slik at det blir mulig å skille de nest beste fra de beste og de nest dårligste fra de dårligste.

Annonse

Les også: Snart kan du GS-teste kvigene dine

Bønder som har genotypa en del dyr kan ha observert at avlsverdiene har en tendens til å øke når resultatene foreligger. Dette viser igjen på melkeindeksen, noe som også viser igjen på den samla avlsverdien. Geno er kjent med fenomenet som innebærer at genotypa dyr generelt kommer godt ut av sammenligninger med ikke-genotypa dyr. Avlsorganisasjonen jobber nå med en løsning for å kunne sammenligne melkeindeksen og avlsverdiene, uansett om dyret er genotypa eller ikke.

Les også: Kraftkar-okse inn på stjernelaget

En produsent vil ha størst nytte av å teste alle kvigene sine, men Geno anbefaler å genotype flere dyr i en besetning. Geno presiserer at rangeringen av genotypa hunndyr er betydelig sikrere på genotypa.

Neste artikkel

Populært å genteste