Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Han gentester alle kvigekalvene sine

Bare de beste blir avlet videre på

Avlsentusiast: Ved å genotype alle kvigekalver, har Kristian Skrettingland et svært godt beslutningsgrunnlag når han skal bestemme hvilke dyr han skal avle videre på.

Geno kan snart tilby gentesting av hunndyr, slik at avlsinteresserte produsenter har et bedre beslutningsgrunnlag når de skal avgjøre hvilke dyr som skal avles videre på.

Denne muligheten har melkeprodusent Kristian Skrettingland på Jæren allerede tatt i bruk. Han har fjøset fullt av Holstein, testa sin første kvigekalv for to år siden og har det siste året testa alle nyfødte kvigekalver.

– Jeg bruker testen til å identifisere hvilke hunndyr som skal avles videre på. Jeg legger vekt på høy melkeflow, mye melk og tørrstoff, et balansert ekseriør, god fruktbarhet. De beste dyra insemineres med kjønnsseparert Holstein-semin, mens de som ikke holder mål brukes som surrogatmødre for embryo eller insemineres med kjøttfe. Jeg bruker også resultatene til å lage en best mulig kombinasjon mellom kvige og okse, forteller Skrettingland.

Selv om hver prøve koster 70 euro, mener melkeprodusenten at det lønner seg.

Annonse

– Mitt regnestykke blir positivt. Især med tanke på kvalitetstillegget for slakt på O+ eller bedre. Samtidig akselererer avslframgangen min, sier gårdbrukeren. Han tar vevsprøve fra øret med utstyr fra Allflex.

OS ID selger nå utstyr som gjør at du kan hente ut en vevsprøve fra dyrets øre samtidig som du merker det, alt i ett grep.

Neste artikkel

Populært å genteste