Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kina vil ha NRF-sæd

Sæd fra Geno fikk første eksportlisens til Kina

Gener fra norsk rødt fe skal være med å heve kinesisk melkeproduksjon. Foto: Erik Brodshaug

Eksporten av sæd fra norske NRF-okser stoppet helt opp da handelen mellom Norge og Kina brøt sammen som følge av at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Først i år har det blitt opprettet gjensidige handelsforbindelser igjen, og storfesæd er det første norske produktet som har fått eksportlisens til Kina.

Les også: Nå skal Geno kjønnsseparere sæden selv

– I oktober fikk Landbruks- og matdepartementet melding om at Kina nå offisielt har godkjent Geno SA for eksport av storfesæd til Kina. Så har det vært diverse regler og papirer som har måttet på plass etter det før første sending av oksesæd nå kan skje, uttaler Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno.

Les også: Kraftkarokse inn på stjernelaget

Geno eksporter sæden via datterselskapet Geno Global AS, som per i dag selger NRF-sæd til i over 30 ulike land i verden.

– Vi skal likevel ikke gå helt av skaftet hva gjelder Kina. Det er et marked med hard konkurranse og ifølge Geno Global AS sin distributør i Kina, Fiona Yin, har bøndene i Kina det vesentlig vanskeligere enn tidligere. Det er stor konkurranse med billig melkepulver som importeres til landet. Prisen som bøndene får for melk har falt med 20-30 prosent de siste par årene, sier , sier Sverre Bjørnstad, som er administrerende direktør i Geno.

Administrerende diraktør i Geno, Sverre Bjørnstad , er glad for at Geno kan ta opp igjen samarbeidet med Kino. Foto: Jens E. Haugen

– Dette kan også være positivt for NRF. NRF-kua er effektiv, gir få utgifter og god nettoøkonomi og dermed også lavere kostnader for bonden, sier han.

Les også: Alt du bør vite om Genos embryosatsing

Annonse

Før nyttår sendes 20 000 doser av NRF-oksene 11284 Skretting og 11229 Oksjale til Kina. Prognosen for forventet salg i Kina i 2018 er på over 100 000 doser. Kina vil da være ett av de største enkeltmarkedene for Geno.

Hos Geno framheves det at NRF-kua er attraktiv for kineserne fordi den produserer både melk og kjøtt. Kineserne verdsetter kua fordi den har god helse, lite behov for antibiotika og har både god fruktbarhet og holdbarhet.

Spådommene sier at Kina vil bli verdens største marked for melk og melkeprodukter innen 2022. Av et forbruk på vel 50 millioner tonn melk per år produserer kineserne 37 millioner tonn selv. Når kineserne har ambisjoner å øke melkeproduksjonen betyr det at markedet for oksesæd også øker. I dag er totalmarkedet antatt å ligge på 25-30 millioner doser i året.

Torger Nærland (t.v.) inseminerer ei ku hos Lars Dyre Nærland med sæd fra en NRF-okse. Nå åpner kineserne for import av NRF-sæd igjen. Foto: Dag Idar Jøsang

Kina har over 30 oksestasjoner som produserer sæd, og i tillegg er alle de store leverandørene av storfegenetikk tilstede i markedet.

– Selv om det potensielle markedet i Kina er svært stort, er det hard konkurranse om salget. Nå er Norge godkjent eksportør og vi er glade for at vi igjen kan starte opp arbeidet med å selge Norsk Rødt Fe i dette markedet, sier Sverre Bjørnstad.

Les også: Ber inseminøren nekte å inesminere

Feltforsøk med NRF i Kina ble ferdigstilt i 2011. Her ble det dokumentert lite problem med sykdom, og fruktbarhet, lette kalvinger, god appetitt og sterke bein. Sammen med innkryssing av lokal holstein gra de veldig gode produksjonsresultat.

Neste artikkel

Nå gir Geno raskere svar på genotyping