Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange kvinner fikk investeringstilskudd

Omtrent halvparten av alle investerings- og bedriftsutviklingstilskudd gikk til kvinner i 2017.

Tok sats: Melkeprodusent Gunhild Sandanger er blant kvinnebøndene som fikk tilskudd til å investere i tradisjonelt landbruk i fjor.

Innovasjon Norges oversikt over hvem som fikk tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket i fjor, er gledelig lesning for alle som er opptatt av mangfold blant bønder.

Nesten halvparten

Selv om kvinnene bare utgjør 15 prosent av norske bønder, viser statistikken at det langt i fra bare er menn som investerer og utvikler gården sin. Kvinneandelen blant dem som får innvilget tilskudd, er langt høyere enn kvinneandelen i landbruket skulle tilsi.

Innen tradisjonelt landbruk var 48 prosent av mottakerne av investeringstilskudd kvinner, en økning på sju prosentpoeng siden 2015.

Åttåtnæringer er kvinnenes domene

Annonse

Ser man på tilskuddene til "andre landbruksbaserte næringer" er tallet enda høyere. Denne formen for landbruk er i stor grad kvinnenes arena.

Hele 80 prosent av alle investeringstilskuddene til utvikling av eksempelvis lokalmat, landbruksbasert reiseliv og Inn på tunet, gikk til kvinner.

634,5 millioner i år

Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket er forvaltet av Innovasjon Noreg, og skal støtte opp om investeringer og bedriftsutvikling innen både tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringar.

For 2018 er det satt av totalt 634,5 millionar kroner til ordningen over jordbruksavtalen.

Næringsutøvere under 35 år og kvinner er prioritert i deler av regelverket.

Neste artikkel

Sydentemperaturer gir krevende start for Grovfôrkampdeltaker