Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå eksporterer danskene kulepper

Økende etterspørsel etter biprodukter

Hva som skjer med leppene til disse kyrne på NMBU er uvisst, men nå har et dansk slakteri begynt å selge kulepper som spesialitet, i følge landbrugsavisen.

Siden januar i år har et dansk slakteri skåret av leppene på kyrne for å selge denne delen separat. Leppene kan de selge til Tysland, skriver landbrugsavisen.

SATSER PÅ BIPRODUKTER

Akkurat hvem som spiser leppene og hvordan de tilberedes, vet ikke slakteri-eier ved Mogens Nielsens Kreaturslakteri, Carsten Nielsen, men deler av de millionene han har investert i løpet av de siste åra, har vært brukt til å lage en hensiktsmessig logistikk knyttet til biprodukter.

Det er særlig asiatiske markeder som er interessante når det gjelder biprodukter, skriver landbrugsavisen.

Annonse

– Vi planlegger blant annet et frysehus hvor vi kan fryse sener i fem kategorier og selge dem når vi har nok containere. Det er stor rift om biprodukter og prisene er stigende, forteller Nielsen til landbrugsavisen.

TRE-FIRE KRONER PER KILO

Leppene er ikke noe å bli feit av i seg selv. Prisen ligger omkring tre-fire kroner per kilo, forteller slakterieieren.

– Tidligere avregnet vi leppene sammen med mulen og da fikk vi bare halvparten.

Neste artikkel

Ammepress i fjøset