Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå har Erik full kontroll over brunst og drøvtygging

Snart kan øremerket også varsle om kalving

Erik Rudrud har plass til 48 mordyr i fjøset og ønsker å bytte ut gårdsoksen med inseminør. Da er han avhengig av en god brunstvarsler. Foto: Privat.

Ammekuprodusent Erik Rudrud på Fåvang i Gudbrandsdalen er blant de første i Norge som har fått installert det østerriske management-programmet Smartbow, som nå forhandles av Fjøssystemer.

Ved hjelp av et øremerke på hvert dyr og antenner som plukker opp signaler fra disse, overføres informasjon om dyras aktivitet til Eriks datamaskin og mobiltelefon. Nå har han full kontroll over brunst og drøvtygging og i juni/juli vil systemet også kunne by på kalvingsvarsling.

Vil kvitte seg med gårdsoksen

Erik kjøpte systemet fordi han ønsker å bytte ut gårdsoksen med semin for å øke avslframgangen i besetningen og for å slippe å satse hele avlsarbeidet på ett kort.

– Alle har hørt historier om dyre okser som ikke klarer å gjøre jobben. Selv hadde jeg en gang en okse som var litt for liten, og som derfor ikke klarte å bedekke de største kuene. Det vil alltid være en viss risiko i satse alt på én okse, dessuten er det selvsagt lettere å tilpasse oksens egenskaper til kua eller kviga når man bruker semin, sier gårdbrukeren.

Tre ukers inseminering

I vinter skal Rudrud ha 41 kalvinger i fjøset.

– Dyra skal insemineres i månedsskiftet april/mai. Jeg ser for meg å inseminere i tre uker, og deretter la oksene vi allerede har, ta seg av de som ikke ble drektige. Før nesten sesong må jeg ta en evaluering. Hvis jeg lykkes godt med insemineringa, vil jeg kvitte meg med oksene, sier kjøttprodusenten, som i dag har en kvigebedekker og en okse til eldre kyr.

Øremerket fra Smartbow registrerer både hvor og hvordan kua begever seg, samt drøvtyggeraktivitet. Foto: Privat.

Brunstige kviger

Rudrud installerte systemet i midten av november. Siden alle kyrne nå er drektige, har han bare kunnet bruke brunstinformasjonen på rekrutteringskvigene.

– Det ser ut til å fungere bra. Det jeg ser på datamaskinen sammenfaller godt med det jeg ser i fjøset, sier gårdbrukeren.

Fordi fjøset hans er et ombygd gammelt båsfjøs med store gråsteinsmurer, trenger han tre antenner for å få dekket hele fjøset.

Annonse

Drøvtygging sier mye om helsestatus

Øremerket registrerer også drøvtyggeraktivitet.

– Drøvtyggeraktivitet sier mye om kuas trivsel og helse. Skjer det store endringer på drøvtygginga, kan det være en indikasjon på at ting ikke er som de skal være. Da kan man raskt sette inn nødvendige tiltak, sier bonden.

Foreløpig har han ikke hatt noen syke dyr i fjøset, men drøvtyggeraktiviteten endra seg betydelig da Erik gikk over til å fôre med halm, nå som kalvinga snart nærmer seg.

– Det er helt tydelig at halm ikke er like interessant som gras og at de bruker mindre tid på drøvtygging nå enn tidligere, sier Rudrud.

Varsler kalving

Både Rudrud og Anders Bergum, fagansvarlig på kjøttfe i Fjøssystemer Øst, har store forventninger til kalvingsvarslinga.

– Basert på hvor mye og hvordan kua beveger seg og hvordan drøvtyggeraktiviteten hennes er, kan systemet varsle om at det snart er kalving på gang. De som har utviklet teknologien mener også systemet kan gi en indikasjon på om kalvinga vil bli tøff eller enkel, basert på kuas adferd. Vi tør ikke love dette før vi har sett resultatene i norske fjøs, men har store forventninger, sier Bergum.

Fagansvarlig for kjøttfe i Fjøssystemer Øst, Anders Bergum, har store forventinger til kalvingsvarslinga som kommer i sommer. Foto: Camilla Mellemstrand.

Sporer enkeltdyr

Systemet har også en funksjon som viser akkurat hvor i fjøset dyra oppholder seg til enhver tid. På den måten er det lett å finne en bestemt ku hvis hun eksempelvis skal insemineres.

– Dette er kanskje mer aktuelt i store utenlandske besetninger, men det kan godt være nyttig under norske forhold også, sier Bergum.

Veiledende pris for et system tilpasset ca. 40 mordyr er 90 000 kroner. Det inkluderer pc, programvare, øremerker og antenner.

Neste artikkel

Ammepress i fjøset