Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan pcen hjelpe deg med utrangering

Foreslår hvilke kviger og kyr som skal ut

Hvem skal ut: Tine lanserer i disse dager en utrangeringsassistent, som gjør det lettere å avgjøre hvilke kyr og kviger som skal utrangeres.

Noen kyr er så vanskelige å ha med å gjøre at de er åpenbare utskjaltingskandidater.

I andre tilfeller kan det være krevende å finne ut hvilke dyr som har livets rett og hvilke som bør sendes til slakteriet.

VERDIVURDERING

Tine lanserer i disse dager en utrangeringsassistent som foreslår hvilke kviger og kyr som bør utrangeres, og når. Assistenten er en del av verktøyet Mjølkeprognose Buskap.

Forslagene tar hensyn til fjøsplass til mjølkekyr og kvotetilpasning, samt verdivurdering av den enkelte ku/kvige.

Nykalva og høydrektige dyr er unntatt fra utrangeringen.

Du kan fritt fjerne, legge til eller endre de foreslåtte utrangeringene, akkurat som før. I så fall vil programmet huske dette til neste gang, og kun auto-utrangere øvrig buskap.

SORTERES INNBYRDES

Annonse

Rangering av mjølkekyrne gjøres på seks ulike områder: Avdrått, fruktbarhet, celletall, mastitt, fett- og proteinprosent i mjølka.

De ulike områdene er vektlagt på grunnlag av antatt økonomisk verdi. Den enkelte ku sitt bidrag på hvert av områdene beregnes, og summeres. Summen uttrykker kuas «verdi-indeks» i kroner på rangeringstidspunktet.

Mjølkekyrne kan sorteres innbyrdes etter verdi-indeks. Automatisk utrangering i mjølkeprognosen vil utrangere den antatt minst verdifulle kua først.

Rangering av kviger er kun basert på avlsverdi og fruktbarhet.

Neste artikkel

Kyr har kortere levetid hos yngre bønder