Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ramsløk og tyttebær kan gi mindre antibiotika i grisehus

Plantecoctail kan gi færre coli-bakterier i grisehuset

Danske forskere har tro på at ramsløk og tyttebær kan redusere bruken av antibiotika i kampen mot diare i både økologiske og konvensjonelle grisehus. Foto: Marcus Pasveer.

Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har de siste åra jobbet hardt med å finne alternativer til antibiotika i dansk, økologisk svineproduksjon.

Reduserer coli-bakterier

I laboratorieundersøkelser har forskerne tidligere vist at både ramsløk og tyttebær kan redusere forekomsten av colibakterier, som er en viktig årsak til diaré, hos griser. Nå var tiden inne for å teste hvordan plantene påvirker bakterieforekomsten hos levende griser, skriver landbrugsavisen.

Forsøket gikk over fjorten dager og inkluderte én kontrollgruppe og én gruppe som fikk plantecoctail. Begge gruppene fikk standardfôr og alle grisene var avvendt ved fire ukers alder. Grisene var fem uker da forsøket begynte.

Markant reduksjon

Allerede etter den første uka var nivået av coli-bakterier i gjødsla markant lavere hos grisene som fikk plantecoctail.

– Vi tok prøver av gjødsla tre ganger i løpet av forsøket og ved slutten av forsøksperioden tok vi prøver fra magen og tarmene. Allerede etter første uka var coli-bakteriene markant hemmet hos grisene som fikk plantecoctailen. Effekten var tydelig i alle prøvene. Det er sjelden at en effekt kan sees så tydelig. Dessuten hadde ikke plantene noen negativ effekt på fôropptaket, forklarer Nuria Canibe, seniorforsker ved Aarhus Universitet til Landbrugsavisen.

Forskerne så også på forekomsten av naturlige melkesyrebakterier, i og med at slike bakterier er med på å holde mage- og tarmsystemet i balanse og forhindre diare. Her var det ingen forskjell mellom kontrollgruppa og gruppa som fikk ramsløk og tyttebær.

Annonse
Ramsløk inneholder store konsentrasjoner av allicin, som gir den karakteristiske lukten av hvitløk. Foto: Skog og landskap.

Forskere videre

Basert på de interessante resultatene ønsker de danske forskerne nå å gjennomføre en større vitenskapelig undersøkelse for å dokumentere effekten.

– Vi kan konstadere at plantene har et stort potensial som alternativ til antibiotika. Nå er det viktig for oss å dokumentere resultatene, slik at danske svineproduksjon kan bruke denne kunnskapet til å redusere antibiotikaforbruket, sier seniorforsker Martin Jensen til Landbrugsavisen.

Neste artikkel

Duroc mot verdenstoppen