Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordgode slakt

Årets lam har høye vekter og gode klasser.

Godt lammeår: Så langt har sesongen gitt gode resultater på vekta for lammene som er slaktet. Foto: Helle Cecilie Berger.

I 2015 er det til nå slaktet mer enn 93 tusen lam skriver Animalia på sine nettsider. Det er 11 000 færre enn i samme uke i fjor, men til gjengjeld har de svært gode resultater både for vekt og klasse.

Rekorder

Middel klasse på lammene er rekordhøy for årstiden. Den ligger på 7.99 noe som tilsvarer i underkant av R på EUROP-skalaen. Middelvekten på lammene er også svært høy, den ligger på 18,8 kilo. Fethetsgraden er også relativt høy. Middel fettgruppe er 5.95 som tilsvarer 2+.

Markedsbalanse

Ved inngangen til 2015 var det 278 tonn lam på reguleringslager. Lageret ble tomt i løpet av mai, og ved utgangen av samme måned var det importert 1050 tonn. Totalmarked mener at med et prognosert underskudd på vel 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn, nærmer vi oss markedsbalanse for sau og lam. 400 tonn tilsvarer ca 20 000 lam. Forklaringen ligger hovedsakelig i at importen hittil i år har vært mindre enn antatt.

LES OGSÅ: Lamma lider ingen nød.

Annonse

LES OGSÅ: Stiller spørsmål ved hard sluttfôring.

.

Neste artikkel

Når rovdyra herjer