Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauebønder med ny app for beitebrukere

Nå blir det enkelt å melde fra om skadde dyr

Spent: Gårdbruker Ivar Sylte er selv aktiv beitebruker og vet hvor mange beskjeder om dyr som går på kryss på tvers i løpet av beitesesongen. Foto: Privat.

Med appen Beitesnap kan beitebrukere enkelt loggføre tilsyn, samtidig som tilfeldige turgåere kan komme i kontakt med riktig dyreeier hvis de finner syke og skadde dyr.

Laget appen de savna selv

Hvis alt går etter planen kan den nye appen, som er utviklet av en gjeng beitebrukere i Nord-Fron i Gudbrandsdalen, gjøre livet lettere for alle beitebrukere. Laster du ned appen på din smarttelefon, kan du få loggført alt tilsyn i løpet av sesongen. Appen loggfører hvor beitebrukeren har gått ved hjelp av GPS-koordinater, på samme måte som mange eksisterende treningsapper.

– Det er ofte mange mennesker involvert i både tilsyn og sanking, så én lisens kan brukes av flere personer. Lisensen kobles opp mot et bestemt produsentnummer, slik at informasjonen fra alle involverte samles i en felles logg, forklarer Ivar. Han er sauebonde og en av grunderne bak appen.

Loggen kan blant annet brukes hvis man skal søke om rovvilterstatning, da det i slike tilfeller kreves at alt tilsyn dokumenteres. Appen kan også brukes til å logge hvilken del av et beiteområde de ulike dyra beveger seg i.

– Har du gjort gode registreringer gjennom sesongen, er det lettere å vite hvor du skal begynne å lete når du mangler ti sauer på høsten, sier Sylte.

Sender bilde rett til eieren

Appen byr imidlertid på flere muligheter enn bare å logge tilsyn. Den gir også tilfeldige turister, jegere og turgåere en enkel mulighet til å komme i kontakt med rette dyreeier, hvis de finner et dyr som er sykt eller skadet. Hver beitebruker har på forhånd definert sitt beiteområde, så hvis en turgåer finner en syk sau på sin vei, kan han ta bilde av sauen i appen og sende bilde. Basert på bildets gps-koordinater, finner appen ut hvem som eier dette beiteområdet, og sender bildet og den eventuelle følgemeldingen, til riktig person. Benytter flere beitebrukere samme område, går meldingen til alle.

Annonse

– Vi beitebrukere er vant til at det går beskjeder med mer eller mindre konkrete stedsangivelser på kryss og tvers. I fjor ble jeg eksempelvis oppringt fra resepsjonen på et hotell, som ringte på vegne av noen gjester som hadde sett skada sau. Jeg fikk ikke denne beskjeden før seint på kvelden og fikk ikke dratt ut før morgenen etter, omtrent 24 timer etter at sauen ble observert. Med denne appen kunne jeg fått beskjed umiddelbart, sier Sylte. Appen er gratis å bruke for folk som skal melde fra om dyreobservasjoner. Bruker du appen i et beiteområde hvor det ikke er dekning, sendes dataene så fort du får dekning igjen.

Markedsføring

For fullt utbytte er det viktig at mange turbrukere laster ned og benytter gratisversjonen, så grunderne har lagt en markedsføringsstrategi for å gjøre appen mest mulig kjent for relevante grupper.

De skal samarbeide med både Norsk Jeger og Fiskeforbund og Turistforeningen, i tillegg til at de skal lage skilt og plakater som kan henges opp i hotellresepsjoner og på oppslagstavler på utfartsparkeringer i viktige beiteområder.

– De fleste som ser et dyr som trenger hjelp, er veldig interessert i å få gitt bonden beskjed, så hvis vi får ut informasjon om appen, tror vi at mange kan være interessert i å bidra, sier sauebonden. Appen er i disse dager i siste utviklingsfase og skal lanseres før beitesesongen. En lisens koster 1200 kroner +moms.

Neste artikkel

Første gang med funn av fotråte i Bjerkreim