Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Se hvor effektiv norsk melkeproduksjon har blitt

Snart er vi færre enn 8 000 melkeprodusenter.

Antallet melkebruk med flere enn 30 årskyr øker år for år. Foto: Dag Idar Jøsang

Antallet besetninger med melkekyr går ned, antallet melkekyr går ned, gjennomsnittlig antall årskyr fortsetter å øke og avdråtten går opp.

Med andre ord: Den lange trenden fortsetter i norsk melkeproduksjon. I år har 249 bønder seld mjølkekvota, noe som innebærer at vi vil ha så vidt over 8 000 mjølkeprodusenter igjen ved årets utløp. I tall vil det si en nedgang fra 14 050 til 8 022, eller en nedgang på 43 prosent. I perioden fra 2005 til 2016 har antallet melkekyr i Norge blitt redusert med 15 prosent, fra 259 000 til 221 000 dyr.

Les også: 249 melkeprodusenter solgte melkekvota i år

I rapporten Kjøttets tilstand, som Animalia lager, dokumenteres det også at størrelsen på besetningene går opp. I 2005 hadde et gjennomsnittlig norsk melkebruk 16,7 årskyr. Ved siste årsskifte hadde antallet økt til 26,3.

Annonse

Les også: 6 av 10 NRF-kyr produserer A2-melk

I dag er det 31 prosent av norske melkebruk som har 30 årskyr eller mer. For ti år siden var det tilsvarende tallet 13 prosent. Bruk med færre enn 20 kyr har gått ned like mye, og aller størst har reduksjonen vært i bruk med mellom 10 og 14 årskyr. Her har andelen gått ned fra 27 til 16 prosent. Ved årsskiftet var det 33 bruk igjen med 1 til 4 kyr.

Les også: Dette er melkesystemet med høyest dekningsbidrag

Avdråtten gjorde et nytt hopp i 2016. Fra året før økte den med 105 kilo energikorrigert melk, og er nå på 8 252 kilo. I 2005 var den gjennomsnittlige avdråtten i Norge på 6 723 kilo EKM.

Neste artikkel

Geno skal undersøke all importert storfesæd for Mykoplasma bovis