Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik kan du løse grovfôrmangelen

Fôringsekspertene gir deg sine beste tips.

Dårlige grovfôravlinger på Vestlandet gjør at bønder må tenke nøye gjennom fôringsstrategien sin i år.

Regn, regn og atter regn gjennom nesten hele sommeren og høsten har ført til stor grovfôrmangel i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, samt deler av Troms. Både fôringsrådgivere og bønder vrir nå de små grå for å finne ut hvordan de best mulig skal kunne fôre besetningen gjennom vinteren.

FIBERRIK HAVRE

Produktsjef for drøvtyggerfôr i Fiskå Mølle i Rogaland slår et slag for maxammonbehandla havre som en effektiv grovfôrerstatter til både melkeku, okser og småfe.

– Havre er et fiberrikt korn, som også har et lavere nivå av stivelse enn bygg og hvete. Vanlig valsa havre har vært brukt som effektiv grovfôrerstatter over hele landet i flere tiår, fordi produktet har store partikler og frigjør stivelse langsomt, sier Vik.

Han forklarer at når man valser og behandler havre med maxammon, så blir havren en enda mer attraktiv grovfôrerstatter, fordi et pH-nivå mellom 8,3 og 9,3 bidrar til å sikre et godt vommiljø.

– Selv ved store mengder, opptil 7-8 kilo per dag, i tillegg til normale mengder kraftfôr viser erfaringene at gjødselkonsistensen blir fast hos melkekyr, sier Vik.

FORMEL FIBER GROVFÔR

Også i Felleskjøpet Agri står rådgiverne klare til å sette opp fôrplaner for bønder i grovfôrknipe, blant annet med kraftfôrtypen Formel Fiber Grovfôrmangel. Denne kraftfôrtypen ble utvikla tidlig på 2000-tallet, da det var svært alvorlig grovfôrkrise i Nord-Norge.

– Dette er en ekstra fiberrik blanding som inneholder blant annet kli og betepulp. For å ta vare på vommiljøet og heve pHen er stivelsesandelen redusert og vi har tilsatt mer bufferstoffer. Vi har blant annet testet den ut på Val landbruksskole, hvor vedlikeholdsbehovet til kyrne ble dekket med grovfôr, mens resten av næringsbehovet ble dekket med denne kraftfôrblandingen. Kraftfôrmengden var oppe mot tjue kilo per dyr per dag, uten at det bød på problemer, sier produktsjef for drøvtyggerfôr hos Felleskjøpet, Rune Lostuen.

Annonse

– Generelt gjelder det å være årvåken og følge med på dyras trivsel og produksjon hvis en må opp i store kraftfôrmengder. Pluss Vomstabil, et tilskuddsfôr med bufferstoffer og gjær kan være fornuftig å ta i bruk denne vinteren.

PLANLEGG I DAG

Lostuen påpeker at det er viktig å legge en strategi så fort som mulig.

– Hvilken strategi du velger, avhenger blant annet av fjøsutfôrming og driftsopplegg og hvor mye grovfôr en mangler i forhold til en normalsituasjon. Har du både melkeproduksjon og framfôring av okser, kan det kanskje være lurt å prioritere grovfôret til melkekyrne og heller intensivere okseframfôringa, sier Lostuen og trekker fram Formel Biff Intensiv som en veldig aktuell løsning ved intensiv fôring på okser.

– Har du eteplasser til alle melkekyrne er det lettere å tørre å redusere grovfôrandelen enn hvis du ikke har eteplass til alle. Har du ikke eteplass til alle, vil kyrne med lavest rang tape kampen om grovfôret. I slike situasjoner er det aller best å få kjøpt mer grovfôr, sier fôringseksperten.

FLERE LØSNINGER TIL SAU

Til sau er det også flere aktuelle løsninger. Formel Sau Intensiv kan benyttes gjennom hele vinterperioden og inneholder mye fiber og ellers det dyra trenger av mineraler og vitaminer.

– FK Proammon kan være en løsning til sau fram til opptrappinga mot lamming ca 1.mars, men da må en huske å gi mineraler/vitaminer i tillegg. Har en eteplasser til alle dyr går det fint å redusere grovfôrtildelingen til voksen sau og kompensere med et fiberrikt kraftfôr. Til livlamma vil jeg anbefale å gi grovfôr etter appetitt og 0,4-0,6 kg kraftfôr slik at en er sikker på å få god tilvekst og utvikling av disse dyra fram mot lamming, sier Lostuen.

Neste artikkel

Betre smak på nytt kalvekraftfôr