Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snart kan du GS-teste kvigene dine

Gir deg bedre oversikt over hvem du bør avle videre på

Nyttig informasjon: Ved å GS-teste kvigene dine, er det lettere å velge ut de beste dyra til påsett.

Mange produsenter har gitt uttrykk for at de ønsker å GS-teste hunndyr i besetningen sin for å få mer informasjon om dyras egenskaper og den avlsmessige kvaliteten.

Nå håper Geno de snart skal kunne tilby denne tjenesten, slik at det blir lettere for avlsinteresserte melkeprodusenter å velge ut de dyra som skal brukes til påsett.

Les også: Kristian Skrettingland gentester alle kvigekalvene sine

Kan bestilles i Kukontrollen

Planen er at medlemmer i Kukontrollen, ved å logge seg inn på medlem.tine.no, skal kunne få bestille GS-analyse av dyr i egen besetning.

Bestillingen oversendes Biobank som sender ut prøvemateriell. Biologisk prøve returneres til Biobank som tar ut DNA. DNA-prøvene sendes videre til et laboratorium som foretar analysen (genotyping). Genotypeinformasjonen inngår deretter i de rutinemessige avlsverdiberegningene som skal skje hver andre til tredje uke. Resultatene blir presentert under "Mine data i Kukontrollen". De dyrene som er blitt genotypet vil ha en merknad om dette i oversikten.

Subsidiert pris

Annonse

En prøve vil koste produsenten 500 kroner inkludert prøvetakingsmateriell, selv om de reelle kostnadene er omtrent dobbelt så høye.

– Det er positivt for avlsarbeidet på NRF at mange hunndyr blir GS-testa. En økning i andelen dyr i populasjonen med både genotype- og fenotypeinformasjon, forventes å gi høyere sikkerheter på avlsverdiene. GS-testing er nyttig, ikke bare for den enkelte produsent, men også for avlsarbeidet på NRF generelt, skriver Geno i en pressemelding.

Det gjenstår fremdeles en del systemtilpasninger og logistikk før tjenesten er klar.

Neste artikkel

Første råner CT-scannet i Canada