Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine tar avgjørelse om frysepunkt i januar

Tine leter fremdeles etter forklaringer på hvorfor frysepunktet har endret seg i melketanker over store deler av landet i høst

Bønder over store deler av landet har i år erfart at frysepunktet i melka har endret seg. Foto: Kari M. Frøyland

I høst har melkeprodusenter flere steder i landet plutselig registrert at frysepunktet på melka har endret seg.

Flere steder har endringen vært såpass stor at bøndene frykter at de ikke lenger klarer å oppfylle kravet til elitemelk.

For å få elitemelktillegg stilles det krav til blant annet bakterienivå, celletall, sporer og melkas frysepunkt. Skal du motta elitemelktillegget kan ikke frysepunktet i melka være høyere enn -0,515 grader celsius i kumelk.

– Vi har denne parameteren for å unngå vanninnblanding i melka, sier direktør råvare i Tine, Eivind Kjuus.

Ikke vanninnblanding

Det er imidlertid på det rene at det ikke er vanninnblanding som er forklaringen på at produsenter både i innlandet, i Trøndelag, i Nord-Norge og ikke minst på Vestlandet har hatt problemer med frysepunktet i høst og vinter.

Annonse

– Fagrådgiverne våre prøver å komme til bunns i hva dette kan skyldes og om eksempelvis besetningsstørrelse, driftsform, konsentrert kalving eller den krevende fôrhøsten kan forklare endringen, sier Kjuus.

Han forklarer at frysepunktet i melk varierer i forhold til laktasjonsstadium, grovfôr, kraftfôr, helsetilstand, og andre fysiologiske tilstander.

Ifølge Kjuus er det i de fleste besetningene bare snakk om små utslag, men Tines konsernstyre skal på det første møtet i 2018 skal avgjøre om grenseverdiene skal justeres.

Dårlig fôr

Blant melkeprodusentene som har sett endringer i frysepunktet i år, er Johnny Langvatn i Gulen i Sogn og Fjordane.

Han har ikke mista elitemelktillegget, men undrer seg over hvorfor frysepunktet plutselig har endra seg.

– Frysepunktet hos meg har ligget stabilt på -0,536 i mange år, men begynte allerede tidlig denne høsten å krype opp mot -0.52. Jeg har ikke gjort noen endringer i driftsopplegget som kan forklare denne endringen, bortsett fra at fôrkvaliteten har vært dårligere enn vanlig, på grunn av sein slått og mye regn, sier melkeprodusenten.

Neste artikkel

Geno skal undersøke all importert storfesæd for Mykoplasma bovis