Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To kalver per hytte øker risikoen for uønsket suging

Og kalver som begynner med det fortsetter gjerne i voksen alder.

Den danske melkeprodusenten som eier disse kalvene ønsket å ha kalvene hver for seg for å redusere faren for sykdommer. Han hadde imidlertid laget hull på siden av hytte, slik at kalvene kunne kommunisere med hverandre. Foto: Camilla Mellemstrand

Svenske fôringseksperter har undersøkt om det er noen forskjell i sugeadferd mellom kalver oppstallet alene i kalvehytter i den første perioden og kalver oppstallet i kalvehytter to og to, skriver Husdjur. Hypotesen gikk ut på at kalver som oppstalles sammen i større grad utviser uønsket sugeadferd.

– At kalver suger på andre kalver er et problem for den utsatte kalven, men også problematisk fordi slike kalver gjerne fortsetter med denne adferden i voksen alder, forteller fôringsekspert Maria Åkerlind.

Helmelk i bøtte

Totalt 21 kalver av rasen SRB og svensk holstein deltok i studien, hvorav 14 kalver ble holdt parvis og sju var oppstallet individuelt.

Begge gruppene fikk tre liter helmelk to ganger om dagen i bøtte. En rengjort tom bøtte var festet ved kalvehyttene også utenom fôringstid. Diaré og andre sykdommer ble registrert daglig og kalvene ble veid en gang i uka.

Registrerte i åtte uker

Annonse

Begge gruppene inngikk i forsøket ved ti dagers alder. Kalvenes adferd ble registrert første gang da kalvene var fjorten dager og deretter to ganger i uka de første åtte ukene.

Kalvene ble studert ti minutter før de fikk melk og tjue minutter etter utfôring. Både kalver som ble oppstallet individuelt og sammen kunne suge på andre kalver.

Mer uønsket sugeadferd i par

Undersøkelsen viste at kalver oppstallet i par hadde diaré oftere enn kalver oppstallet individuelt i hele studien.

Det ble registrert at kalver i par utførte handlingen "drikke melk" oftere enn enslige kalver, mens kalver som stod alene slikket mer på omgivelsene.

Det var ingen forskjeller på uønsket sugeadferd blant enslige kalver og kalver i par før kalvene fikk melk, men etter måltidene ble det registrert mer suging hos kalver i par enn hos kalver oppstallet alene.

Neste artikkel

Tine ønskjer meir feitt i mjølka