Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utsetter sinkforbud

Danske svineprodusenter får bedre tid til å fase ut legemiddelet.

Smågrisen i Danmark har fortsatt tid på seg før fôret er uten sink. De norske grisene på bildet hviler seg ubekymret gjennom sinkdiskusjonen. Foto: Marit Glærum.

I desember henstilte EU’s medisinagentur, European Medicines Agency (EMA), EU-kommisjonen om å forby bruk av medisinsk sink i svineproduksjonen. Nå har 18 firmaer, som har markedsføringstillatelser til veterinære legemidler med sinkoksid, henvendt seg til EMA skriver Videncenter for svineproduktion i Danmark.

UTSETTELSE

Firmaene har anmodet om å få anbefalingen om et forbud mot bruken av medisinsk sink revurdert. EMA skal utpeke en komité som skal gjennomgå og vurdere dokumentasjonsmaterialet i saken. Prosedyren forventes å ta cirka fire måneder og vil forskyve en endelig avgjørelse i EU- kommisjonen.

MÅ FINNE ERSTATNING

- Fra dansk side arbeider vi løpende med å redusere bruken av sink. Men vi frykter at forbruket av antibiotika vil stige drastisk hvis det ikke finnes en fornuftig løsning på bruken av medisinsk sink. Målet må være å finne dokumenterte alternativer til bruk av medisinsk sink mot smågrisdiaré. Vi jobber på flere fronter for å sikre en fornuftig løsning, forteller Erik Larsen som er leder for Landbrug & Fødevarer avdeling Svineproduktion.

LES OGSÅ: Norske bønder best i antibiotika-klassen.

Annonse

LES OGSÅ: Antall mordyr må ned.

LES OGSÅ: Bli kvitt fjøsfluene med rovfluer.

Neste artikkel

En sårt tiltrengt dyrevelferdsseier for grisen