Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

14 millioner til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

For 2012 er det avsatt en ramme på inntil 14 millioner kroner til tilskudd til bønder som sprer husdyrgjødsel på en miljøvennlig måte. Finansieringen av ordningen skjer med midler avsatt over jordbruksavtalen, opplyser Statens landbruksforvaltning (SLF).

Les også: Vanskelig å kontrollere hvordan møkka spres

MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL

Spredemetoder som fører gjødsla raskere ned i eller på bakken kvalifiserer for tilskudd. Metodene bidrar til å redusere tap av ammoniakk til luft og redusere næringsavrenning til vann, samt at næringsstoffene i større grad utnyttes til plantevekst. Dermed avtar også behovet for kunstgjødsel.

Miljøvennlig spredning innebærer at gjødsla spres på tidspunkt hvor planteveksten kan nyttiggjøre næringa. Det er derfor vilkår om at spredningen skjer i våronna eller etter førsteslått, og senest innen 1. august. Søknadsfristen er 20. august.

Les også: Enklere og billigere fra Moi

Annonse

NEDFELLING ELLER NEDLEGGING

Det ytes tilskudd til metoder med nedfelling og nedlegging av gjødsel, samt i tilfeller hvor gjødsel nedmoldes innen to timer etter spredning.

Les også: Nedfelling koster dyrt

Om arealene sås om våren finnes mulighet for tilskudd hvis gjødsla nedmoldes innen to timer. Slik rask nedmolding innebærer at gjødsla er mindre utsatt for fordamping og avrenning.

Det er forutsatt at 2012 vil bli siste året hvor tilskuddsordningen gjennomføres i sin nåværende form, og framtidig virkemiddelbruk på området vil være tema for jordbruksforhandlingene i mai.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk