Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

14 millioner til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Beate Sloreby
Publisert: 13.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 16:55

For 2012 er det avsatt en ramme på inntil 14 millioner kronertil tilskudd til bønder som sprer husdyrgjødsel på en miljøvennligmåte. Finansieringen av ordningen skjer med midler avsatt overjordbruksavtalen, opplyser Statens landbruksforvaltning (SLF).

Les også: Vanskelig å kontrollere hvordanmøkka spres

MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL

Spredemetoder som fører gjødsla raskere ned i eller påbakken kvalifiserer for tilskudd. Metodene bidrar til å reduseretap av ammoniakk til luft og redusere næringsavrenning til vann,samt at næringsstoffene i større grad utnyttes til plantevekst.Dermed avtar også behovet for kunstgjødsel.

Miljøvennlig spredning innebærer at gjødsla spres på tidspunkthvor planteveksten kan nyttiggjøre næringa. Det er derfor vilkår omat spredningen skjer i våronna eller etter førsteslått, og senestinnen 1. august. Søknadsfristen er 20. august.

Les også: Enklere og billigere fraMoi

NEDFELLING ELLER NEDLEGGING

Det ytes tilskudd til metoder med nedfelling og nedlegging avgjødsel, samt i tilfeller hvor gjødsel nedmoldes innen to timeretter spredning.

Les også: Nedfelling kosterdyrt

Om arealene sås om våren finnes mulighet for tilskudd hvisgjødsla nedmoldes innen to timer. Slik rask nedmolding innebærer atgjødsla er mindre utsatt for fordamping og avrenning.

Det er forutsatt at 2012 vil bli siste året hvortilskuddsordningen gjennomføres i sin nåværende form, og framtidigvirkemiddelbruk på området vil være tema forjordbruksforhandlingene i mai.