Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartrærnes gener skal kartlegges

Prosjektet PROCOGEN omfatter 14 land. Norge spiller en vesentlig rolle i studiet av genuttrykk og den epigenetiske delen av prosjektet, det vil si læren om hvordan gener kan endre utrykk som følge av miljøpåvirkninger, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Les også: Skogen i Norge har tilfredsstillende helse

PROSJEKT TIL SEKS MILLIONER EURO

Tørke er blitt et stort problem, og både soppsykdommer og nye skadeinsekter volder stor skade. Om de spådde klimaendringene slår til, kan det gå fra vondt til verre for store deler av skogene i Europa. Derfor er det viktig å finne hvilke gener som gjør trærne mest motstandsdyktige mot miljøforandringer.

Les også: Grantrær med høy kvaeproduksjon unngår barkbilleangrep

Annonse

DEN GRØNNE REVOLUSJONEN

- Slike genetiske studier sammen med klassisk planteforedling på typiske landbruksvekster, har resultert i et totalt forandret landbruk. Den grønne revolusjon i landbruket på 1970-tallet og nyere molekylærbiologiske strategier har vært med på å gjøre landbruket enda mer effektivt. Denne kunnskapen kan også overføres til skogbruket, sier seniorforsker Carl Gunnar Fossdal ved Skog og landskap.

Les mer om prosjektet hos Skog og landskap

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk