Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartrærnes gener skal kartlegges

Beate Sloreby
Publisert: 18.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 16:59

Prosjektet PROCOGEN omfatter 14 land. Norge spiller en vesentligrolle i studiet av genuttrykk og den epigenetiske delen avprosjektet, det vil si læren om hvordan gener kan endre utrykk somfølge av miljøpåvirkninger, opplyser Landbruks- ogmatdepartementet.

Les også: Skogen i Norge hartilfredsstillende helse

PROSJEKT TIL SEKS MILLIONER EURO

Tørke er blitt et stort problem, og både soppsykdommer og nyeskadeinsekter volder stor skade. Om de spådde klimaendringene slårtil, kan det gå fra vondt til verre for store deler av skogene iEuropa. Derfor er det viktig å finne hvilke gener som gjør trærnemest motstandsdyktige mot miljøforandringer.

Les også: Grantrær med høy kvaeproduksjonunngår barkbilleangrep

DEN GRØNNE REVOLUSJONEN

- Slike genetiske studier sammen med klassisk planteforedling påtypiske landbruksvekster, har resultert i et totalt forandretlandbruk. Den grønne revolusjon i landbruket på 1970-tallet ognyere molekylærbiologiske strategier har vært med på å gjørelandbruket enda mer effektivt. Denne kunnskapen kan også overførestil skogbruket, sier seniorforsker Carl Gunnar Fossdal ved Skog oglandskap.

Les mer om prosjektet hos Skog og landskap