Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det spirer og gror hos Väderstad

Väderstad har sett det produsenter av landbruksmaskiner over hele verden ser: Verdens befolkning vokser år for år, samtidig med at stadig mer jordbruksareal blir bygget ned og asfaltert. Det betyr at bønder må produsere mer mat på mindre arealer. Derav optimismen hos det familieeide svenske konsernet, som over mange år i gjennomsnitt har økt omsetningen med 15 prosent i året.

- Når vi skal produsere mer mat trenger vi mer effektive maskiner, konstaterer Crister Stark, som er styreleder i Väderstad.

Les også: Tror på nytt prinsipp for jordarbeiding Ny fabrikkhall

Väderstad tok nylig i bruk en splitter ny fabrikkhall, der man produserer den nye presisjonssåmaskinen Tempo. For få år siden tok man også i bruk et heltautomatisk stållager og en hall for automatisk laserskjæring av stål. Det neste steget er et nytt reservedelslager som vil doble kapasiteten.

Av selskapets totale omsetning utgjør reservedeler 12-14 prosent, mens resten er salg av nye maskiner. I 2011 omsatte Väderstad for om lag 1,8 millliarder svenske kroner (om lag 1,5 mrd NOK), og i år kommer man til å passere 2 milliarder svenske kroner. Selskapet har som politikk å dele overskuddet med de ansatte.

Da lavkonjunkturen rammet verdensøkonomien i 2009 ble Väderstad nødt til å si opp 20 prosent av de ansatte, men allerede i dag har selskapet flere ansatte enn i 2009.

Les også: Ny kultivator fra Väderstad Seks produksjonslinjer

I de eldre fabrikkhallene produseres tolv ulike maskintyper parallelt, og disse blir ferdigmontert på seks linjer.

Av en maskins totale kostnader går rundt 60 prosent til stål, en mindre del til lager, hjul og elektronikk, 10 prosent er utviklingskostnader og resten er kostnader for å bygge maskinen og lakkere den.

- Vi har et moderne lakkeringsanlegg som gir maskinene en bra beskyttelse, mener Crister Stark.

Les også: Rådgiver gir tips om pløying og jordarbeiding Ikke billigst

Han innrømmer at Väderstad ikke er blant de billigste maskinene å investere i, men filosofiener at de for bonden skal være det alternativet som gir lavest totalkostnad over tid. I det regnestykket tar man med annenhåndsverdi og maskinens levetid.

Väderstad er uten tvil et selskap i framgang og eksporterer i dag sine produkter til 30 land og har egne salgsselskap i 12. De fire største markedene er Sverige, Storbritannia, Tyskland og Russland. Framgangen har kommet som følge av innovasjoner, nyheter som har satt nye standarder og som ikke sjelden har blitt kopiert av andre.

Annonse

- En del patenter brukes på lisens av andre produsenter. Gummifjæring og carriertallerken er gode eksempel, og ideen med å sette en rad gummihjul lengst bak på en såmaskin var det ingen som kom på før Väderstad viste det.

- I dag ser vi det over alt, konstaterer Stark.

Les også: Her er leiekjørings- og maskinleieprisene for 2012 Ser på andre

Men Väderstad ser naturligvis også på andre. Den nye kombisåmaskinen Spirit F, som pakker før skivelabbene, bygger på den samme teknikken som mange av maskinprodusentene på kontinentet bruker. Gjennom å konstruere slike maskiner på Väderstad når man også ut på disse markedene.

Dog er det aldri snakk om ren kopiering for man vil alltid være litt bedre. Den nye Spirit F har et utmatingssystem som klarer opp til 45 kilo gjødsel og 2,5 kilo såfrø per dekar når man kjører opp mot 15 km/t.

- Det er det ikke mange som klarer, mener Christer Stark.

Les også: Tume overlegne i svensk test Grundig testing

Testingen er viktig hos Vädestad. En egen avdeling bestående av 20 personer gjør ikke noe annet enn å teste maskiner. Testene kan skje på åkeren ute hos bønder, i testceller i en avdeling på fabrikken eller på en spesialbane i et steinbrudd.

Her tester man alt: Sylindere, lager, pakninger, pinner og alle detaljer på rammene. Grensene blir tøyd helt til det som testes blir ødelagt for å finne ut hvor mye de tåler. CrossCutter

Foruten presisjonssåmaskinen Tempo har også Carrier fått et nytt forredskap som kalles CrossCutter. Det er en knivtrommel som effektivt klipper stubben etter mais og solsikker før jorda blir bearbeidet av skålene.

På Väderstad sin utviklingsavdeling handler det ikke bare om nye produkter. Halvparten av tiden og pengene bruker man på å videreutvikle eksisterende modeller.

- Det gir maskinene våre en høy annenhåndsverdi, sier Crister Stark.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk