Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det spirer og gror hos Väderstad

Anders
Publisert: 10.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:01

Väderstad har sett det produsenter av landbruksmaskiner overhele verden ser: Verdens befolkning vokser år for år, samtidig medat stadig mer jordbruksareal blir bygget ned og asfaltert. Detbetyr at bønder må produsere mer mat på mindre arealer. Deravoptimismen hos det familieeide svenske konsernet, som over mange åri gjennomsnitt har økt omsetningen med 15 prosent i året.

- Når vi skal produsere mer mat trenger vi mer effektivemaskiner, konstaterer Crister Stark, som er styreleder iVäderstad.

Les også: Tror på nytt prinsipp for jordarbeiding

Ny fabrikkhall

Väderstad tok nylig i bruk en splitter ny fabrikkhall, der manproduserer den nye presisjonssåmaskinen Tempo. For få år siden tokman også i bruk et heltautomatisk stållager og en hall forautomatisk laserskjæring av stål. Det neste steget er et nyttreservedelslager som vil doble kapasiteten.

Av selskapets totale omsetning utgjør reservedeler 12-14prosent, mens resten er salg av nye maskiner. I 2011 omsatteVäderstad for om lag 1,8 millliarder svenske kroner (om lag 1,5 mrdNOK), og i år kommer man til å passere 2 milliarder svenske kroner.Selskapet har som politikk å dele overskuddet med de ansatte.

Da lavkonjunkturen rammet verdensøkonomien i 2009 ble Väderstadnødt til å si opp 20 prosent av de ansatte, men allerede i dag harselskapet flere ansatte enn i 2009.

Les også: Ny kultivator fra Väderstad

Seks produksjonslinjer

I de eldre fabrikkhallene produseres tolv ulike maskintyperparallelt, og disse blir ferdigmontert på seks linjer.

Av en maskins totale kostnader går rundt 60 prosent til stål, enmindre del til lager, hjul og elektronikk, 10 prosent erutviklingskostnader og resten er kostnader for å bygge maskinen oglakkere den.

- Vi har et moderne lakkeringsanlegg som gir maskinene en brabeskyttelse, mener Crister Stark.

Les også: Rådgiver gir tips om pløying ogjordarbeiding

Ikke billigst

Han innrømmer at Väderstad ikke er blant de billigste maskineneå investere i, men filosofiener at de for bonden skal være detalternativet som gir lavest totalkostnad over tid. I detregnestykket tar man med annenhåndsverdi og maskinens levetid.

Väderstad er uten tvil et selskap i framgang og eksporterer idag sine produkter til 30 land og har egne salgsselskap i 12. Defire største markedene er Sverige, Storbritannia, Tyskland ogRussland. Framgangen har kommet som følge av innovasjoner, nyhetersom har satt nye standarder og som ikke sjelden har blitt kopiertav andre.

- En del patenter brukes på lisens av andre produsenter.Gummifjæring og carriertallerken er gode eksempel, og ideen med åsette en rad gummihjul lengst bak på en såmaskin var det ingen somkom på før Väderstad viste det.

- I dag ser vi det over alt, konstaterer Stark.

Les også: Her er leiekjørings- og maskinleieprisene for2012

Ser på andre

Men Väderstad ser naturligvis også på andre. Den nyekombisåmaskinen Spirit F, som pakker før skivelabbene, bygger påden samme teknikken som mange av maskinprodusentene på kontinentetbruker. Gjennom å konstruere slike maskiner på Väderstad når manogså ut på disse markedene.

Dog er det aldri snakk om ren kopiering for man vil alltid værelitt bedre. Den nye Spirit F har et utmatingssystem som klarer opptil 45 kilo gjødsel og 2,5 kilo såfrø per dekar når man kjører oppmot 15 km/t.

- Det er det ikke mange som klarer, mener Christer Stark.

Les også: Tume overlegne i svensk test

Grundig testing

Testingen er viktig hos Vädestad. En egen avdeling bestående av20 personer gjør ikke noe annet enn å teste maskiner. Testene kanskje på åkeren ute hos bønder, i testceller i en avdeling påfabrikken eller på en spesialbane i et steinbrudd.

Her tester man alt: Sylindere, lager, pakninger, pinner og alledetaljer på rammene. Grensene blir tøyd helt til det som testesblir ødelagt for å finne ut hvor mye de tåler.

CrossCutter

Foruten presisjonssåmaskinen Tempo har også Carrier fått et nyttforredskap som kalles CrossCutter. Det er en knivtrommel someffektivt klipper stubben etter mais og solsikker før jorda blirbearbeidet av skålene.

På Väderstad sin utviklingsavdeling handler det ikke bare om nyeprodukter. Halvparten av tiden og pengene bruker man på åvidereutvikle eksisterende modeller.

- Det gir maskinene våre en høy annenhåndsverdi, sier CristerStark.