Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Energiflis varmer 70 000 husstander

Ordningen med tilskudd til produksjon av energiflis ble innført våren 2009. Det første året ble det produsert nok energiflis til å dekke varmeforbruket i 17 000 husstander. Året etter var dette steget til 40 000.

Fjoråret var det tredje året denne tilskuddsordningen var i bruk. Statens landbruksforvaltning (SLF) melder nå at energileveransen i 2011 utgjorde ca 700 mill kWh, tilsvarende årlig varmeforbruk til 70 000 husstander.

Les også: Varme fra vannkraft til flistørking

ORDNINGEN VIDEREFØRES

-Skogsflis utgjør et viktig bidrag fra skognæringen til fornybar energiproduksjon, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i SLF. Skogsflisleveransen i 2011 har et omfang som potensielt kan erstatte ca 74 mill liter fyringsolje og redusere klimagassutslipp med 196 mill tonn CO2.

Avsetningen for skogsflis og bruk av flisordningen er størst på Østlandet, deler av Midt-Norge og i Troms. Dette skyldes i hovedsak at det per i dag er bedre tilrettelagt for leveranse av flis i disse områdene, og at man har lettere tilgang også til det svenske markedet. Her er flere varmesentraler. Fra Vestlandet har det vært lite søknader om tilskudd, skriver SLF i en pressemelding.

Annonse

Les ogs: Hedmarkingene tok ut 55 GWh i skogflis

Tilskudd til uttak av energiflis videreføres i 2012.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk