Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Energiflis varmer 70 000 husstander

Sesselja
Publisert: 03.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:45

Ordningen med tilskudd til produksjon avenergiflis ble innført våren 2009. Det første året ble detprodusert nok energiflis til å dekke varmeforbruket i 17 000husstander. Året etter var dette steget til 40 000.

Fjoråret var det tredje året dennetilskuddsordningen var i bruk. Statens landbruksforvaltning (SLF) melder nåat energileveransen i 2011 utgjorde ca 700 mill kWh, tilsvarendeårlig varmeforbruk til 70 000 husstander.

Les også: Varme fra vannkraft tilflistørking

ORDNINGEN VIDEREFØRES

-Skogsflis utgjør et viktig bidrag fra skognæringen til fornybarenergiproduksjon, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i SLF.Skogsflisleveransen i 2011 har et omfang som potensielt kanerstatte ca 74 mill liter fyringsolje og redusere klimagassutslippmed 196 mill tonn CO2.

Avsetningen for skogsflis og bruk av flisordningen er størst påØstlandet, deler av Midt-Norge og i Troms. Dette skyldes i hovedsakat det per i dag er bedre tilrettelagt for leveranse av flis idisse områdene, og at man har lettere tilgang også til det svenskemarkedet. Her er flere varmesentraler. Fra Vestlandet har det værtlite søknader om tilskudd, skriver SLF i en pressemelding.

Les ogs: Hedmarkingene tok ut 55 GWh iskogflis

Tilskudd til uttak av energiflis videreføres i 2012.