Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp vil ha tollfri import fra Argentina og Brasil

Camilla Mellemstrand
Publisert: 29.11.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:37

I sitt alternative statsbudsjett går Frp inn for å gi tollfriadgang for alle de 144 utviklingslandene på OECDs DAC-liste, melderNorges Bondelag.

Se lista over DAC-landene her

- Potensialet for import fra Brasil og Argentina er såstort, at det vil bety at norsk landbruk vil bli utkonkurrert, siergeneralsekretær Per Skorge.

Venstre vil på sin side utvide den tollfrie adgangen for u-landtil også å gjelde Pakistan, Nigeria og Vietnam

VIL HA STORE KUTT

Frp og Høyre går også i år inn for store kutt ijordbruksoverføringene. Frp foreslår å kutte 7,7 milliarder kroner,og dermed mer enn halvere overføringene, mens Høyre vil kuttenærmere 2 milliarder.

- Høyre vil fjerne ordningen med jordbruksforhandlinger i sinnåværende form, og heller legge disse parallelt medstatsbudsjettet. Partiet ønsker også å kutte i en framforhandletjordbruksavtale. Det er uryddig, sier Per Skorge til NorgesBondelag.

Les også:Frp vil ha flere bønder og mindrelandbruksstøtte

Landbrukets utredningskontor har sammenstiltopposisjonspartienes alternative statsbudsjett. Der framgår det atHøyre ønsker å kompensere noe av reduksjonene med redusertekostnader til forvaltning og redusert skatt.

Men forslagene bidrar lite til økonomien i den daglige drift foraktive bønder. Blant forslagene til avgiftslette er lavereformueskatt for eiere av gårdsbruk og skogeiendommer, og fjerningav arveavgiften for slike eiendommer.

VIL ØKE AVSKRIVNINGER

Høyre ønsker å øke avskrivningene på maskiner til 30 prosent,mens Venstre og Frp foreslår 25 prosent.

Både Høyre og Venstre ønsker å øke matmomsen med 1 prosent.Venstre vil ha full moms på sukkerholdige drikker, men vil fjernemoms på frukt og grønt.

Venstre vil fjerne støtten til skogplanting og skogsbilveier ,eksportstøtten til bearbeidende produkter, subsidiene tilpelsdyrfôr og støtten til Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk

KrF overrasker med ikke å nevne landbruk som eget punkt i sittalternative statsbudsjett. Økte avskrivingssatser fordriftsbygninger og kommunale næringsfond for landbruket er ogsåborte fra partiets budsjettforslag. KrF ønsker å redusererovdyrerstatningene med 15 millioner.