Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp vil ha tollfri import fra Argentina og Brasil

I sitt alternative statsbudsjett går Frp inn for å gi tollfri adgang for alle de 144 utviklingslandene på OECDs DAC-liste, melder Norges Bondelag.

Se lista over DAC-landene her

- Potensialet for import fra Brasil og Argentina er så stort, at det vil bety at norsk landbruk vil bli utkonkurrert, sier generalsekretær Per Skorge.

Venstre vil på sin side utvide den tollfrie adgangen for u-land til også å gjelde Pakistan, Nigeria og Vietnam

VIL HA STORE KUTT

Frp og Høyre går også i år inn for store kutt i jordbruksoverføringene. Frp foreslår å kutte 7,7 milliarder kroner, og dermed mer enn halvere overføringene, mens Høyre vil kutte nærmere 2 milliarder. - Høyre vil fjerne ordningen med jordbruksforhandlinger i sin nåværende form, og heller legge disse parallelt med statsbudsjettet. Partiet ønsker også å kutte i en framforhandlet jordbruksavtale. Det er uryddig, sier Per Skorge til Norges Bondelag.

Annonse

Les også:Frp vil ha flere bønder og mindre landbruksstøtte

Landbrukets utredningskontor har sammenstilt opposisjonspartienes alternative statsbudsjett. Der framgår det at Høyre ønsker å kompensere noe av reduksjonene med reduserte kostnader til forvaltning og redusert skatt.

Men forslagene bidrar lite til økonomien i den daglige drift for aktive bønder. Blant forslagene til avgiftslette er lavere formueskatt for eiere av gårdsbruk og skogeiendommer, og fjerning av arveavgiften for slike eiendommer. VIL ØKE AVSKRIVNINGER

Høyre ønsker å øke avskrivningene på maskiner til 30 prosent, mens Venstre og Frp foreslår 25 prosent. Både Høyre og Venstre ønsker å øke matmomsen med 1 prosent. Venstre vil ha full moms på sukkerholdige drikker, men vil fjerne moms på frukt og grønt. Venstre vil fjerne støtten til skogplanting og skogsbilveier , eksportstøtten til bearbeidende produkter, subsidiene til pelsdyrfôr og støtten til Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk KrF overrasker med ikke å nevne landbruk som eget punkt i sitt alternative statsbudsjett. Økte avskrivingssatser for driftsbygninger og kommunale næringsfond for landbruket er også borte fra partiets budsjettforslag. KrF ønsker å redusere rovdyrerstatningene med 15 millioner.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk