Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan bli stort underskudd på hvete

Helle Cecilie Berger
Publisert: 25.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:03

Det melder danske Landbrugsavisen på nett.

Verdens hvetehøst er sviktende. Det er vurderingen tilInternational Grains Council (IGC) i sin månedlige rapport.

MINDRE AVLING ENN ANTATT

IGC vurderer at 2012/13-høsten kan ende på 671 millioner tonn,som er fem millioner tonn mindre enn eksperter regnet med for bareen måned siden og 24 millioner tonn mindre enn ifjor.

- Les også: Svært dårlig år forfrøproduksjon

MINDRE KORNLAGRE

Nedgangen i produksjonen får konsekvenser for verdenshvetelagre. Samtidig som at IGC nedjusterer prognosene på høstenshveteproduksjon, oppjusterer de forbruket. Med et forbruk på 681millioner tonn og en produksjon på 671 millioner tonn blirhveteunderskuddet på 10 millioner tonn - det største underskuddetpå over fem år.

- Les også: Kaos i Europa senkermatvareprisene
Slik det vurderes nå, kan verdens hvetelagre islutten av sesongen ende på 191 millioner tonn hvete, som er detlaveste nivå målt i tonn siden 2008/09.

Ser man på hvetelagrene i forhold til forbruket, vil det etter2012/13 være hvete til 102 dagers forbruk. I fjor var det hvete pålager til 107 dagers forbruk.

- Les også: Vekstskifte gir bedrehvetekvalitet

- Les også: Norsk mathvete prøvedyrkes iUSA