Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KLF vil at de stor produsentene prioriteres i jordbruksforhandlingene

Beate Sloreby
Publisert: 12.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 16:55

I sitt innspill til jordbruksforhandlingene henviser KLF til atdet er 2.500-3.000 bønder som står for produksjon av cirka 250.000tonn egg, svine- og fjørfekjøtt, og at norsk matproduksjon ognæringsmiddelindustri er avhengig av slike bønder som tør og vilsatse i et slikt omfang som disse gjør, skriver Landbruks Tidende.

KLF mener regelverket bør uformes slik at volumproduksjoner erøkonomisk interessante der arealfaktoren ikke er en sterktbegrensende faktor.

Les også: Flere produserer overkonsesjonsgrensa

KLF vil at konsesjonsgrensene for kylling og egg justeres slikat en produksjonsenhet kan oppnå et omfang på minst ett årsverk, ogtar videre til orde for et mer forutsigbart system for justering avkonsesjonsgrense.

Les også: Vil endre konsesjonsgrensa forgris

KLF tar også til orde for en avvikling av markedsordningene foregg.