Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KLF vil at de stor produsentene prioriteres i jordbruksforhandlingene

I sitt innspill til jordbruksforhandlingene henviser KLF til at det er 2.500-3.000 bønder som står for produksjon av cirka 250.000 tonn egg, svine- og fjørfekjøtt, og at norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri er avhengig av slike bønder som tør og vil satse i et slikt omfang som disse gjør, skriver Landbruks Tidende.

KLF mener regelverket bør uformes slik at volumproduksjoner er økonomisk interessante der arealfaktoren ikke er en sterkt begrensende faktor.

Les også: Flere produserer over konsesjonsgrensa

KLF vil at konsesjonsgrensene for kylling og egg justeres slik at en produksjonsenhet kan oppnå et omfang på minst ett årsverk, og tar videre til orde for et mer forutsigbart system for justering av konsesjonsgrense.

Annonse

Les også: Vil endre konsesjonsgrensa for gris

KLF tar også til orde for en avvikling av markedsordningene for egg.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk