Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Laveste omdisponering av dyrka mark siden 1976

Dette er den lavest registrerte omdisponeringa av dyrka mark siden man begynte med slike registreringer i 1976. Dette framgår av de foreløpige KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også: - Nasjonal transportplan vil svekke Norges mulighet til å produsere nok mat

Omdisponeringen av dyrka mark har hatt en fallende tendens de siste årene. Foreløpig tall for 2011 er 9,3 prosent lavere enn i 2010 og hele 47 prosent lavere enn snittet for 10-årsperioden før jordvernmålet ble satt i 2004.

Artikkelen fortsetter under grafen.

De to markerte linjene viser gjennomsnittsnivået for årlig omdisponert areal dyrka mark for 10-årsperioden før 2004, og målet for omdisponering i den nye landbruksmeldinga som er 6000 daa. **Tall for 2011 er foreløpige. Kilde: SLF

MÅ HA FOKUS PÅ JORDVERN

- Selv om dette er foreløpige tall som kan bli endret fram til endelige tall legges fram i juni, har det vært en klar positiv utvikling de siste åra, sier seksjonssjef Geir Grønningsæter i Statens landbruksforvaltning (SLF).

Annonse

- Det er imidlertid viktig å holde fokus på jordvernet i åra framover, da vi vet det er sterkt utbyggingspress i mange byregioner hvor vi har verdifulle jordbruksarealer, og det er mange større samferdselsprosjekter under planlegging som kan legge beslag på viktige jordbruksarealer, sier Grønningsæter.

Les også: Farvell kornproduksjon, velkommen Ikea

ROGALAND PÅ TOPP

De store jordbruksfylkene omdisponerer mest. Også i 2011 er det i Rogaland at det er omdisponert mest dyrka mark, til sammen 989 daa. I tillegg viser rapporteringen høye omdisponeringstall i Buskerud, Oppland og Sør-Trøndelag. Til sammen står disse fire fylkene for 53 prosent av all omdisponert dyrka mark i landet i 2011.

Les også: 20 kommuner stod for halvparten av all omdisponert dyrka mark

Det alt vesentlige av denne omdisponeringen er vedtatt i reguleringsplaner. De mest benyttede arealformålene har her vært bolig-, nærings- og samferdselsformål.

I følge denne foreløpige rapporteringen ble det totalt omdisponert 9.713 dekar dyrka og dyrkbar mark til andre formål enn landbruk i 2011, fordelt på 6.067 dekar dyrka mark og 3.646 dekar dyrkbar mark.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk